Er komt een Touring Wegenhulp voor… satellieten

De ruimtevaart staat mogelijk aan de drempel van een nieuw tijdperk. In de toekomst hoeft een defect immers niet noodzakelijk het levenseinde van een satelliet te betekenen. Dat schrijft Samantha Masunaga, ruimtevaart-specialiste bij de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

Zowel de industrie als de Amerikaanse overheid zijn er volgens haar van overtuigd dat binnenkort speciale diensten op de markt zullen komen met robot-missies die in de ruimte voor het onderhoud, de bevoorrading en het herstel van satellieten zullen instaan. Mogelijk kan volgend jaar al een eerste missie worden gelanceerd. Volgens waarnemers zal er echter pas over een tiental jaar van een commercieel leefbare markt kunnen worden gesproken. “Er worden honderden miljoen dollar geïnvesteerd in de bouw en de lancering van satellieten,” aldus Samantha Masunaga. “Wanneer er echter een defect optreedt of de brandstof is opgeraakt, zijn al die investeringen verloren. Die problemen zullen in de toekomst echter kunnen worden verholpen.” “Men is ervan overtuigd dat er ruimtemissies zullen komen waarbij satellieten door robots zullen worden hersteld en herladen. Verscheidene commerciële ruimtevaartbedrijven bereiden projecten voor de herstelling van ruimtesondes voor. De vloot satellieten die voor bevoorrading en onderhoud in aanmerking komt, neemt ook bijzonder snel toe.”

Nasa

Vijf jaar geleden cirkelden 994 actieve satellieten rond de aarde. Vorig jaar was er echter al sprake van meer dan veertienhonderd ruimtesondes. “Een groot deel van die vloot is programmeerbaar,” zegt Masunaga. “Het is immers mogelijk hun software te updaten, waardoor de levensduur tot tien of vijftien jaar kan worden verlengd.” De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) is ook al gestart met de ontwikkeling van de noodzakelijke technologie. In februari werd het International Space Station (ISS) uitgerust met Raven, een sensor die kan worden gebruikt voor de identificatie van satellieten die langsheen het ruimtestation passeren.” Bedoeling is dat de Nasa uiteindelijk een speciale robot-sonde voor herstellingen in de ruimte bouwt. De sonde zou elke satelliet in een baan rond de aarde moeten kunnen benaderen. Een aantal taken zullen op een geautomatiseerde manier worden uitgevoerd. Andere ingrepen zullen met telerobotica door menselijke operatoren worden gedaan. De Nasa zegt dat zijn onderhoudsdivisie geen concurrentie wil voeren met de industriële sector. Wel wil het ruimtevaartbureau gespecialiseerde technologie aan geïnteresseerde partijen ter beschikking stellen. Onder meer de ruimtevaartbedrijven Orbital ATK en Space Systems Loral (SSL) bereiden inmiddels hun eerste missies voor de herstelling van satellieten voor.

Goedkope lanceringen

Het Mission Extension Vehicle (MEV) van Orbital, een dochter van Northrop Grumman, zou volgend jaar al een eerste missie moeten uitvoeren. Opdrachtgever is satelliet-operator Intelsat. Ook SSL zou over vier jaar tests starten met een sonde die wordt ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). De eerste commerciële klant is SES Astra, een satelliet-operator uit Luxemburg. Sommige analisten wijzen er wel op dat de dalende prijzen van de lanceringen het in een aantal gevallen goedkoper zal maken om defecte en verouderende satellieten door een nieuwe sonde te vervangen. Anderzijds wordt aangevoerd dat de goedkopere lanceringen ook een stimulans kunnen zijn om vaker herstellingen aan satellieten uit te voeren. “Terwijl het voor goedkopere satellieten wellicht aangewezen is te kiezen voor vervanging, zal bij duurdere exemplaren wellicht voor een herstel en een verlengde levensduur worden geopteerd,” wordt er opgemerkt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20