Samen kopen met uw kinderen op vraag van de bank?

Ouders moeten blijkbaar steeds vaker mede-eigenaar worden van de woning die hun kind op het oog heeft. Waarom zou u mede-eigenaar moeten worden van de woning van uw kind? Wat houdt dat allemaal concreet in? En wat met de fiscaliteit?

Medeschuldenaar…

Omdat de kinderen bij het begin van de carrière niet veel verdienen, misschien zelfs geen stabiele baan hebben, stelt de bank meer en meer de voorwaarde dat de ouders meestappen in de lening én de aankoop. Als ouder wordt u dan wel rechtstreekse schuldenaar van de lening…

En de borgstelling dan? Inderdaad, een terechte bedenking: als de bank zich meer wenst in te dekken voor de lening aan uw kinderen, kunt u zich toch nog altijd borg stellen? U garandeert dan mee de goede betaling van de lening, zonder meteen eigenaar te worden. U bent ook geen rechtstreekse ontlener, en de bank kan zich dan ook niet meteen tot u wenden, eerst moet uw kind in gebreke zijn met de aflossingen.

Volgens de banken is de wetgeving verstrengd, vandaar hun voorkeur voor ouders die meelenen ipv borg te zijn. Een borg is slechts geldig als de betrokkene er zelf economisch belang bij heeft dat de aflossing vlekkeloos verloopt. En het zou niet meer voldoende zijn dat iemand ‘vader of moeder van’ is om zich geldig borg te kunnen stellen. Niettemin komt dit de banken goed uit.

Verplichtingen als eigenaar…

Best staat u toch even stil bij de gevolgen van de vraag van de bank, want u wordt immers eigenaar. Dit betekent dat u in principe ook met de verplichtingen als eigenaar moet rekening houden, zoals de verplichte verzekeringen, allerhande kosten, aansprakelijkheden etc.

Om een efficiënte opvolging en de vrede in uw familie te bewaren, kunt u misschien volmacht geven aan uw kind om in uw naam en voor uw rekening deze praktische zaken te regelen. Open misschien ook een aparte rekening om betalingen op te kunnen volgen. Gaat het over een belangrijke aankoop, kunt u zelfs denken aan controlestructuren, zoals een burgerlijke maatschap, om alles in goede banen te leiden.

Fiscale gevolgen voor u als ouder: geen interessant plaatje…

Registratierechten en andere kosten. Bij de aankoop van de woning moet u mee instaan voor de betaling van de registratierechten en andere kosten: kooprecht, het hypotheekrecht, aktekosten, ereloon van de notaris.

Omdat de aankoop voor u in feite een tweede woning betreft, hebt u geen recht op klein beschrijf (5% in plaats van 10% belasting) voor het deel dat u koopt.

Personenbelasting. U moet het aangekochte deel aangeven in uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelastingen. Concreet moet u uw aandeel in het kadastraal inkomen (KI) van de woning vermelden en u wordt belast op het geïndexeerde pro rata KI, verhoogd met 40%.

U kunt de betaalde interesten wel aftrekken van die belastbare inkomsten.

Woonbonus? U hebt geen recht op de woonbonus, maar interesten kunt u aftrekken en voor de kapitaalaflossingen kunt u een belastingvermindering genieten.

Op langere termijn? Denk ook aan andere belastingen op langere termijn, zoals de successierechten. Het gedeelte dat u hebt gekocht maakt immers deel uit van uw nalatenschap. Wenst u eerder uit onverdeeldheid te treden met uw kind, kost dit 2.5% verdelingsrecht in Vlaanderen. Verkoopt u ten slotte met uw kind de woning, dan bent u op uw aandeel meerwaardebelasting verschuldigd (aan 16.5% + gemeentebelasting), als u verkoopt binnen 5 jaar na de aankoop.

Alternatief? Zelf geld voorzien.

Een alternatief is er als ouder zelf voor zorgen dat de eigen inbreng van de kinderen vergroot, zodat de bank minder eisen hoeft te stellen. U kunt uiteraard geld schenken aan uw kinderen, bijvoorbeeld gekoppeld aan een rente. Zelf bank spelen kan ook. Maak dan zeker een correct document op en voorzie voor uzelf toch een zekere waarborg, bijvoorbeeld een hypothecaire volmacht.

Samengevat: Wanneer uw kind gaat voor zijn woonlening, kan de bank vragen dat u mee zou kopen én lenen. Hoewel u uw kind wenst te helpen, is dit geen lichtzinnige beslissing en denk u best goed na. De bank kan u rechtstreeks aanspreken voor de lening, zelfs zonder zich eerst tot uw kind te moeten wenden zoals bij een borgstelling. U hebt ook de verplichtingen als eigenaar en de fiscale implicaties zijn niet min. Een alternatief is dan zelf geld schenken of lenen aan uw kinderen, voor zover dit mogelijk is uiteraard.

Dit artikel werd u aangeboden door Highfield Insurance Services, FSMA 111515 A