Als je al 20 jaar niet meer mag roken op een vliegtuig, waarom zijn er dan nog steeds asbakken?

Roken is in de wereldwijde luchtvaart al lange tijd verbannen, maar toch worden in vliegtuigen nog altijd asbakken aangetroffen. Zelfs nieuwe vliegtuigen moeten bij de levering verplicht met asbakken worden uitgerust.

Er is voor die schijnbare tegenstelling volgens luchtvaartdeskundigen nochtans een heel eenvoudige verklaring. Daarbij wordt gewezen op het onbetrouwbare karakter van de passagier. Reizigers kunnen volgens het cabinepersoneel immers nooit volledig worden vertrouwd het rookverbod te zullen naleven. Om het risico op een mogelijke brand aan boord van een vliegtuig te beperken, worden daarom toch asbakken voorzien. In een ver verleden was roken in vliegtuigen, net zoals op vele andere locaties, de gewoonste zaak van de wereld. Passagiers konden bij het boeken van een vliegtuig kiezen tussen secties voor rokers of een rookvrij compartiment. Op het eind van de jaren tachtig doken echter de eerste campagnes tegen het roken aan boord van vliegtuigen op. Tegen de eeuwwisseling was het nagenoeg over de hele wereld verboden om tijdens een vliegtuigreis een sigaret, sigaar of pijp op te steken. Dat wordt met ook met allerlei boodschappen en signalen aan boord van de toestellen duidelijk te kennen gegeven.

Noodlanding

“Er zijn nog echter nog altijd reizigers die dat verbod negeren en tijdens de vlucht stiekem proberen te roken,” getuigt het cabinepersoneel, dat aangeeft geregeld rokers te betrappen. Aangezien het onmogelijk blijkt iedereen tot een verstandig gedrag aan te zetten, is het volgens hen dan ook veiligheidshalve aangewezen asbakken te blijven voorzien. Op die manier immers wordt vermeden dat de rokers de peuken van hun sigaretten zouden achterlaten op locaties met een hoger brandgevaar, zoals ruimtes voor gebruikte handdoeken in de toiletten. De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) eist bij licenties voor vliegtuigen zelfs de plaatsing van asbakken. De veiligheidsmaatregel is volgens insiders niet overbodig. Ruim veertig jaar geleden vielen tijdens een vlucht met een Boeing 707 van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Varig van Rio de Janeiro naar Parijs nog 123 doden nadat de piloot wegens een brand aan boord een noodlanding had moeten maken. Vermoed wordt dat het vuur ontstond in de toiletruimte en door een sigaret werd aangestoken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20