Onderschat nooit de kracht van meester-roddelaars

Om nieuwe informatie over producten of gebeurtenissen te verspreiden, is het vaak efficiënter gebruik te maken van het bestaande roddelcircuit dan beroep te doen op de gevestigde kanalen. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op basis van een analyse van de traditionele geruchtencircuits in vijfendertig Indiase dorpen.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat het ook gemakkelijk is om de informatie aan het roddelcircuit door te spelen. Iedereen weet volgens de wetenschappers immers intuïtief welke collega’s ervoor zorgen dat de geruchtenmolen in de organisatie blijft draaien. Aan de bron van de studie ligt een eerder onderzoek van Abhijit Banerjee en Esther Duflo naar de verspreiding van informatie over microfinanciering in een reeks Indiase dorpen. Beide zijn  econonomen bij het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab van het Massachusetts Institute of Technology,

Roddelcircuit veel efficiënter om informatie te verspreiden

“Daarbij bleek dat niet de traditionele leiders van de gemeenschappen de beste kanalen vormden om de informatie onder de gemeenschap te verspreiden. Er kon worden vastgesteld dat het roddelcircuit veel efficiënter is om de boodschappen te distribueren,”? zegt Banerjee. “Tegelijkertijd konden echter een aantal hinderpalen geïdentificeerd worden die het gebruik van het informele boodschappenkanaal zouden bemoeilijken.”? “Aan het analyseren en uittekenen van het roddelcircuit ging immers verscheidene jaren dataverzameling vooraf,”? verduidelijkt Abhijit Banerjee. “Het is weinig waarschijnlijk dat een bedrijf het geduld zou hebben om die strategie te volgen. De reconstructie van het volledige model zou bovendien wellicht ook te duur uitvallen om de inspanningen te kunnen verantwoorden.”

“Er diende dan ook gezocht te worden naar een alternatieve benadering. Die moest op een gemakkelijker manier de meest efficiënte roddelaars in de gemeenschap kunnen identificeren. Dat onderzoek bracht echter een heel eenvoudige en voor de hand liggende oplossing naar voor.”?

Iedereen weet wie de meester-roddelaars zijn

“Aan de lokale bevolking werd gevraagd om aan te geven welke dorpsgenoten het meest aangewezen zouden zijn om informatie over een nieuw kredietproduct of een beursevenement onder de gemeenschap te verspreiden,”? stippen de onderzoekers aan. “De dorpelingen bleken daarbij opmerkelijk eensgezind in hun antwoorden.” “Bij het kredietproduct wezen nagenoeg alle reacties op amper 5 procent van de totale bevolking. Bij het beursevenement bleek 4 procent van de gemeenschap het centrum van het roddelcircuit te vertegenwoordigen. Die resultaten vertoonden opmerkelijk veel gelijkenissen met de individuen die door de roddel-index uit de eerste studie waren geselecteerd.”? “De resultaten kunnen ook moeilijk een verrassing worden genoemd,”? merkt Abhijit Banerjee op. “Iedereen voelt intuïtief aan wie de grootste roddelaars op kantoor zijn. Het onderzoek toont aan dat die intuïtie perfect vertrouwd kan worden. De resultaten van het onderzoek kunnen ook interessante implicaties hebben voor de bedrijfswereld en beleidvoerders.” “Om nieuwe informatie op een efficiënte manier te distribueren, blijkt het immers vaak aangewezen om het roddelcircuit aan te boren. Bovendien is gebleken dat men intuïtief in staat is de gepaste hoekstenen van het officiëuze geruchtenkanaal aan te duiden.”? (mah)