Robotisering vormt de kern van het plan ‘Made in China 2025’

Dit jaar zullen in China in totaal ongeveer 120.000 robots worden geproduceerd. Dat betekent een stijging met 66 procent tegenover vorig jaar. De groei toont de belangrijke plaats die de Chinese overheid voor robotica heeft voorzien in zijn verdere economische uitbouw.

Belangrijke investeringen in robotica moeten China helpen zijn statuut als werkvloer voor de rest van de wereld te verlaten. Bedoeling daarentegen is om zich tegen het midden van het volgende decennium op te werpen als een industriële grootmacht die de wereldeconomie aanvoert. China bereikt dit jaar op het gebied van robotica een belangrijke mijlpaal. Dat heeft het Chinese ministerie voor industrie en technologie gemeld. Voor de eerste keer in de geschiedenis worden in het land immers meer dan honderdduizend robots geproduceerd. Op het gebied van robotica blijft het land nochtans voorlopig een relatief bescheiden markt. Op dit ogenblik worden in China per tienduizend arbeidskrachten slechts 49 industriële robots geteld. Die verhouding moet tegen het midden van het volgende decennium worden opgevoerd tot honderdvijftig industriële robots per tienduizend werknemers.

Import

Ook met de gestelde groeiverwachtingen zal China echter niet onmiddellijk de kloof met de absolute wereldleiders in automatisering kunnen dichten. Uit cijfers van de International Federation of Robotics (IFR) blijkt immers dat wereldwijd marktleider Zuid-Korea op dit ogenblik al 531 robots per tienduizend werknemers heeft geïnstalleerd. In de Verenigde Staten wordt een dichtheid van 176 robots per tienduizend arbeidskrachten geregistreerd. Er wordt wel opgemerkt dat China zich al heeft opgeworpen als de grootste afnemer van robots ter wereld. Ongeveer één derde van de wereldwijde robotproductie is voor een klant in China bestemd. China streeft er ook naar om het aandeel van de import op de nationale robotica-markt verkleinen. Twee jaar geleden werd ongeveer twee derde van de Chinese vraag naar robots nog door buitenlandse leveranciers ingevuld. Onder meer door de activiteiten van Chinese bedrijven zoals Midea Group en Siasun Robot & Automatisation is de impact van export al gedeeltelijk afgebouwd. Midea nam vorig jaar het Duitse bedrijf Kuka over, terwijl Siasun in de buurt van zijn hoofdkwartier in Shenyang met een investering van 300 miljoen dollar een nieuw industrieel park heeft geopend. De markt van industriële robots zal dit jaar een omzet van 4,2 miljard dollar vertegenwoordigen. Dat bedrag zal tegen het einde van dit decennium oplopen tot 5,9 miljard dollar. (mah)