Economische locomotief EU neemt destructieve afslag: “Risico op stagflatie in Duitsland”

Duitsland stevent mogelijk af op een periode van aanhoudend lage groei, hoge werkloosheid en galopperende prijzen, oftewel ‘stagflatie’. Dat opperde recent de Duitse staatssecretaris van Financiën, Florian Toncar, in een blad van de Duitse verzekeringssector.

Waarom is dit belangrijk?

Stagflatie in de economische locomotief van de eurozone, kan een sneeuwbaleffect veroorzaken en de rest van het statenverband treffen.

Volgens de Duitse centrale bank, de Bundesbank, kan de inflatie bij onze oosterburen tegen het einde van het jaar naar dubbele cijfers koersen. Tegelijkertijd maken verschillende analisten zich steeds meer zorgen over een nakende recessie, nu de stopzetting van de Russische gasleveringen de energiecrisis nog verergert. Voor deze giftige economische cocktail, stagflatie, waarschuwde de Duitse liberale onderminister van Financiën, Florian Toncar in een interview met Versicherungswirtschaft – HEUTE.

In decennia niet gezien

“Wij hebben te maken met problemen in de toeleveringsketen, knelpunten in de productie en prijsstijgingen zoals wij die in decennia niet gezien hebben”, zei Toncar.

“De groeivoorspellingen zijn de afgelopen maanden merkbaar naar beneden bijgesteld, terwijl de inflatievoorspellingen steeds verder naar boven zijn bijgesteld”, klonk het nog. “In dit klimaat is er een toenemend risico op stagflatie.”

Toncar zei ook dat de Duitse federale staat zich aan de regel van de schuldenrem houdt door minder uit te geven. Hij voegde eraan toe dat Berlijn volgend jaar zal bezuinigen op uitgaven in verband met de Oekraïne-oorlog.

Juni: inkrimping industriële productie

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er gewag wordt gemaakt van een nakende stagflatie-situatie voor de eurozone. Volgens de in juni gepubliceerde PMI-index, Purchasing Manager’s Index: een indexcijfer dat blijk geeft van het vertrouwen van inkoopmanagers in de economie, was de activiteit in de eurozone in die maand gezakt tot het laagste peil in 16 maanden. Dat deed vermoeden dat de heropleving van de vraag na de gitzwarte coronamaanden van korte duur was. Wat economen ook zorgen baarde, is dat de industriële productie voor het eerst in twee jaar een inkrimping liet zien.

“Bedrijven hebben hun verwachtingen over hun eigen output in het komende jaar ook teruggeschroefd naar het laagste peil sinds oktober 2020”, schreef hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global, de uitgever van de PMI-index. Hij wees er ook op dat steeds meer industriebedrijven met onverkochte voorraden zitten.

“Stagflatie blijft ons basisscenario”

ING-econoom Carsten Brzeski sprak, bij de publicatie van zowel de PMI Index als de Duitse Ifo-index, van een reality check. Brzeski: “Het consumentenvertrouwen bevindt zich al duidelijk in recessiegebied en zowel de Ifo als de PMI wijst erop dat de industrie dit voorbeeld snel zal volgen. Stagflatie voor de rest van het jaar blijft ons basisscenario voor de Duitse economie, en een regelrechte recessie is ons risicoscenario.”

(ns)

Meer