Renovatie oude woning tot tienduizenden euro’s voordeliger dan aankoop energiezuinige woonst

Door onder meer de energiecrisis en Vlaamse renovatieplicht hebben we almaar meer aandacht voor de energiescore van een huis of appartement. Maar het prijskaartje van een groene woning schiet daardoor fors de hoogte in. Uit een onderzoek van Realo, CFP Green Buildings en ING blijkt nu dat je op lange termijn meer profijt doet door een oude woning te renoveren.

In het nieuws: Een woning energiezuinig maken is beter voor je portefeuille dan een groene woning kopen. Dat blijkt uit berekeningen van Realo, CFP Green Buildings en ING.

  • Daarbij werd rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de renovatiekosten en de impact van de renovatie op de woningwaarde, maar ook de steunmaatregelen van de overheid, de jaarlijkse inflatie en de besparing op de energiefactuur na de renovatie. 
  • De experts hebben inschattingen gemaakt voor 3 woningtypes, een vrijstaande woning, een rijwoning en een appartement, allemaal met een EPC-label F die volledig gerenoveerd worden naar een EPC-label A.

Vaststelling: Uit die berekeningen blijkt dat het financieel voordeel voor renoveerders kan oplopen tot gemiddeld zo’n 57.000 euro voor een rijwoning.

  • Het profijt is kleiner voor de andere type woningen. Wie een vrijstaande woning renoveert (in plaats van een duurzaam huis te kopen) kan gemiddeld 47.500 euro besparen. Het voordeel blijft beperkt tot iets meer 12.000 euro voor wie zijn appartement groener maakt.
  • Waarom is het financieel voordeel bij een rijwoning groter? “Bij rijwoningen heeft de EPC-score een grotere invloed op de woningwaarde dan bij vrijstaande woningen, vooral bij de hogere EPC-labels. Een mogelijke verklaring is dat rijwoningen voornamelijk in stedelijke gebieden staan, waar een kapitaalkrachtiger kooppubliek woont dat veel belang hecht aan een goede EPC-score”, verduidelijkt Fabrice Luyckx van Realo.

Grootste winst bij energieverslindende woningen

Details: De onderzoekers merken op dat de grootste winst vooral te behalen valt bij het renoveren van EPC-label F naar D. Hoe beter je EPC-label, hoe minder aantrekkelijk het wordt om nog extra inspanningen te doen. Dat komt omdat de waarde van je woning minder snel stijgt naarmate je EPC-score al beter is. Bij woningen aan de onderkant van de markt heeft de EPC-score een grotere invloed op de prijs.

  • Voorbeeld: Wie de EPC-score van een rijwoning verbetert van F naar D, haalt daar een financieel voordeel van 43.000 euro uit. Als de die score verder wordt verlaagd tot A, komt daar een extra profijt van “slechts” 14.500 euro bij.
  • “Momenteel wordt een D-label als de standaard beschouwd. Woningen met een lagere score, die dus onder de renovatieplicht vallen, worden vaak als minderwaardig beschouwd. Kopers verwachten een aanzienlijke prijskorting om de lagere energiescore te compenseren”, stelt Wouter Thierie van ING.
  • “Voor energiezuinige huizen leidt een betere EPC-score nog steeds tot een hogere prijs, maar uit deze studie blijkt dat het verschil kleiner is”, vult Fabrice Luyckx van Realo aan.

Rendement soms negatief bij appartementen

Opgemerkt: Het rendement bij appartementen kan negatief zijn als je renoveert van EPC-label D naar A. Het gemiddelde rendementsverlies komt dan uit op 13.000 euro.

  • Ter vergelijking: Wie dankzij renovatiewerken het EPC-label van zijn appartement kan verlagen van F naar D doet nog een profijt van 24.500 euro.
  • “Veel appartementen worden gekocht door investeerders met het oog op verhuur. Een beter EPC-label vertaalt zich niet altijd in een veel hogere huurprijs. Huurders wonen vaak slechts tijdelijk in het appartement waardoor ze minder bereid zijn een hogere huur te betalen voor een beter EPC-label. Dit weegt om hun rendement, waardoor investeerders ook minder bereid zijn extra te betalen voor een beter EPC-label”, verduidelijkt Thierie.
  • “Daarnaast kan je bij appartementen je energiefactuur vooral verlagen door het vervangen van ramen en isoleren van de buitenmuren. Na deze stappen wordt het echter steeds moeilijker om je energiefactuur verder te verlagen. Bovendien is de totale kostprijs en de complexiteit van een volledige energetische renovatie tot label A bij appartementen relatief hoog”, voegt Floor Rekers van CFP Green Buildings eraan toe.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer