Regering Trump gaat import jachttrofeeën als dode olifanten opnieuw goedkeuren

De Verenigde Staten willen de import van jachttrofeeën uit een aantal landen opnieuw toelaten. Door de beslissing zullen Amerikaanse jagers onder meer opnieuw trofeeën naar huis kunnen meebrengen van olifanten die ze in Zimbabwe of Zambia hebben gedood.Daarmee schrapt de Amerikaanse president Donald Trump een importverbod dat zijn voorganger Barack Obama drie jaar geleden had ingevoerd. Dat hebben woordvoerders van de Amerikaanse Fish & Wildlife Service bevestigd.Benadrukt wordt dat een sportieve, legale en gereglementeerde jacht binnen een sterk programma voor natuurbeheer belangrijke voordelen kan bieden.Opgemerkt wordt dat de jacht deel kan uitmaken van een beheersplan om de biodiversiteit te beschermen. Vooruitzicht op inkomsten van westerse jagers zou bovendien de lokale bevolking aanzetten het verdwijnen van diersoorten te verhinderen.Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de jagers ook de nodige financiële inkomsten garanderen die nodig zijn om natuurbehoud te financieren. Olifanten staan wel op de lijst van de bedreigde diersoorten, maar de Amerikaanse overheid zegt vanuit Zimbabwe en Zambia bevestiging te hebben gekregen dat het verbod op de olifantenjacht best kan worden opgeheven. Op dit ogenblik worden in Afrika nog amper 350.000 olifanten geteld.

Wapenlobby

Onderzoek drie jaar geleden berekende dat de olifantenpopulatie in achttien Afrikaanse landen de zeven jaar voordien 30 procent was ingekrompen.Critici betogen dat Zimbabwe en Zambia nooit konden aantonen dat de olifantenjacht een bijdrage levert aan het nationale natuurbehoud. “Er is geen enkele aanwijzing dat die situatie is gewijzigd,” wordt er aangevoerd. “Het is dan ook niet duidelijk hoe de opheffing van het importverbod zou kunnen worden gewettigd.”Betoogd wordt eveneens dat de jacht sinds de aanstelling van Ryan Zinke tot Amerikaans minister van binnenlandse zaken opnieuw een sterkere plaats op de Amerikaanse politieke agenda heeft verworven. Zinke is zelf een enthousiast jager.Het nieuwe initiatief van de Amerikaanse regering wordt door velen beschouwd als een stap achteruit in de strijd tegen de illegale ivoorhandel.“De Verenigde Staten hebben steeds een voortrekkersrol genomen om iconische Afrikaanse diersoorten – zoals de olifant, de neushoorn en de leeuw – te beschermen,” zegt Jeff Chrisfield, chief operating officer van de African Wildlife Foundation.“Onder de leiding van Donald Trump lijkt de Amerikaanse regering echter bereid dat leiderschap af te staan. Een gecontroleerde jacht kan natuurbehoud helpen. Het Amerikaanse beleid op het gebied van conservatie moet echter door wetenschap worden gestuurd en niet door professionele jagers en de wapenlobby.”Voor andere landen zou voorlopig nog geen importvergunning van jachttrofeeën worden overwogen. (mah)

Meer