Rapport informatieopdracht Bouchez-Coens – 28 januari 2020