Radicale hervorming van het schoolsysteem dringt zich op

Het schoolsysteem dat ons in 2018 heeft gebracht zal ons niet in 2050 brengen. De focus van het huidige reproductieve onderwijs moet daarom volledig worden verlegd.

Een kind dat vandaag geboren wordt zal in 2050 de 30 net voorbij zijn en naar alle waarschijnlijkheid in 2100 nog steeds in leven zijn. Welke soort onderwijs zal dit kind nodig hebben om de volgende decennia uit te groeien tot een succesvolle burger? Volgens Yuval Noah Harari (foto), de Israëlische historicus, filosoof, futuroloog en auteur van het boek 21 Lessen voor de 21ste eeuw, dringt een radicale hervorming van het schoolsysteem zich op.

Want het schoolsysteem dat ons in 2018 heeft gebracht zal ons niet in 2050 brengen, zegt deze professor aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.

Huidige aanpak was zeer zinvol in de 19de eeuw…

Vandaag hebben scholen nog steeds de neiging om studenten zo veel mogelijk informatie op te dringen. Die aanpak was zeer zinvol in de negentiende eeuw. Informatie was toen meestal nog schaars. Het was een tijd waarin amper kranten circuleerden en radio en bibliotheken niet of amper bestonden. Ook de beschikbare informatie werd regelmatig aan censuur onderworpen. In vele landen was er weinig leesmateriaal in omloop, religieuze teksten en romans niet te na gesproken. 

Toen het moderne onderwijssysteem werd geïntroduceerd, met de nadruk op het overdragen van kennis inzake de essentiële feiten van de geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, zorgde dit voor een enorme verbetering voor de meeste gewone mensen.

… maar is nu hopeloos achterhaald

Maar de levensomstandigheden in de eenentwintigste eeuw zijn heel verschillend van toen en onze onderwijssystemen zijn hopeloos verouderd. Vandaag worden we dagelijks overspoeld met een tsunami aan  informatie en de overheden – de grote meerderheid daarvan toch – proberen die informatie niet langer te censureren. 

Mensen beschikken overal over smartphones en zouden de ganse dag kunnen doorbrengen met het uitpluizen van Wikipedia, TED-talks te bekijken of online cursussen te studeren, mochten ze de zin en de tijd hebben om dat te doen.

Het probleem voor de moderne mens is dus geen schaarste aan informatie, maar een overvloed aan desinformatie. Het volstaat om je even op je socialemediafeed te begeven om vast te stellen dat ‘fake news’ nu wel degelijk deel uitmaakt van het dagelijkse leven. [Het persagentschap Bloomberg voorspelt dat in 2025 niemand nog zal weten wat waar is en wat niet waar is op internet. Facebook, Twitter en Google zouden daarom ophouden te bestaan.]

Waarheid achterhalen wordt de moeilijkste opdracht

Indien ons onderwijs relevant wil blijven moeten scholen daarom stoppen met leerlingen nog verder onder informatie te bedelven. In plaats daarvan moeten kinderen in de 21ste eeuw leren hoe ze best onderscheid maken tussen de enorme hoeveelheid informatie die ze dagelijks te verwerken krijgen. Ze moeten leren onderscheid te maken tussen belangrijke informatie en irrelevant (of zelfs ‘fake”) nieuws.

In de eenentwintigste eeuw is informatie altijd binnen handbereik. De waarheid zal veel moeilijker te achterhalen zijn.

Meer