Postzegels zijn de nieuwe hebbedingen van de superrijken

Op een recente verkoop bij het veilinghuis Sotheby’s in New York werd een bedrag van 9,5 miljoen dollar betaald voor de British Guiana One-Cent Magenta, een unieke postzegel uit het midden van de negentiende eeuw. Daarmee verpulverde de One-Cent Magenta het record van de Treskilling Yellow, een Zweedse postzegel met een verkeerde drukkleur uit dezelfde periode, die achttien jaar geleden voor een bedrag van 2,2 miljoen dollar werd verkocht.

Het nieuwe recordbedrag toont duidelijk de groeiende interesse van de superrijken, die niet alleen geïntrigeerd zijn door de zeldzaamheid, maar ook door de fascinerende verhalen die vaak achter de postzegels schuil gaan.

Waarnemers merken op dat vooral de snelle toename van het aantal extreem rijken in de wereld de voorbije jaren de prijzen voor zeldzame voorwerpen gevoelig heeft doen stijgen. Uit de Hurun Global Rich List blijkt dat de wereld op dit ogenblik 1.867 dollarmiljardairs telt. Op één jaar verwierven 414 kapitaalkrachtige individuen de status van extreme rijkdom.

“Dat heeft ervoor gezorgd dat er steeds hogere bedragen worden geboden voor waardevolle producten, zoals beroemde kunstwerken, uitzonderlijke wijnen of unieke postzegels,” wordt er opgemerkt. “Volgens een aantal ramingen hebben zeldzame postzegels de voorbije vier decennia een gemiddelde waardestijging met 11 procent per jaar laten optekenen.”

“Ook de economische opkomst van China heeft de waarde van zeldzame objecten gevoelig doen stijgen,” wordt er nog opgemerkt. “China telt inmiddels meer dan driehonderd dollarmiljardairs. Dat betekent een stijging met een kwart tegenover vorig jaar. Deze Chinese superrijken geven blijk van een extreme interesse in verzamelobjecten.”

“Een recent onderzoek van zakenbank Barclays heeft uitgewezen dat de Chinese superrijken ongeveer 17 procent van hun activa hebben belegd in alternatieve investeringen, zoals schilderkunst of kunstobjecten in jade. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bedraagt dat aandeel slechts respectievelijk 9 procent en 7 procent.”

“De impact op de filatelie-markt is zelfs meer uitgesproken dan op andere verzamel-sectoren,” stippen de waarnemers aan. “In het westen is de interesse in een postzegel-verzameling grotendeels weggevallen, maar Chinese geïnteresseerden hebben die leemte opgevuld. Minstens één derde van de grote postzegelverzamelaars woont in China.”

“Ook moet worden vastgesteld dat veilingen in Hongkong en Peking veel levendiger zijn en jongere deelnemers aantrekken dan in Londen of New York. Voorafgaand aan de veiling toonde Sotheby’s de One-Cent Magenta dan ook in Hongkong, zodat een grotere belangstelling kon worden gewekt voor de verkoop.”

“Er moet echter ook worden meegegeven dat zeldzame postzegels niet alleen kunnen profiteren van schaarsheid, maar ook vaak een fascinerend verhaal hebben te vertellen,” wordt er nog aangevoerd. “De One-Cent Magenta werd door de lokale schooljongen Vernon Vaughan dertig jaar na de druk van de postzegel tussen familiedocumenten ontdekt en later voor enkele shilling verkocht aan een lokale filatelist.”

“Op het einde van de negentiende eeuw kwam de One-Cent Magenta uiteindelijk terecht in de collectie van de Oostenrijkse graaf Philippe la Renotiere von Ferrary, wellicht de grootste postzegelverzamelaar uit de geschiedenis. Na de eerste wereldoorlog werd de collectie echter door de Fransen in beslag genomen en geveild.”

Bij de Franse veiling werd de One-Cent Magenta gekocht door de Amerikaanse verzamelaar Arthur Hind, die erin slaagde om tijdens de veiling de Britse koning George af te houden, voor een bedrag van 35.000 dollar. Daarmee werd een eerste record gevestigd.

Een nieuwe verkoop in de jaren tachtig van de voorbije eeuw aan John du Pont, erfgenaam van het chemieconcern DuPont, leverde opnieuw een recordbedrag van bijna 1 miljoen dollar op. Het is niet bekend welke partij de postzegel bij de jongste veiling heeft verworven.

De One-Cent Magenta is nog het enige exemplaar dat uit zijn reeks, gedrukt in de toenmalige kolonie Britse kolonie Guiana, is overgebleven. Met een bedrag van 9,5 miljoen dollar is de postzegel het product geworden dat per gewicht het meeste geld heeft opgebracht. (mah)

Meer