Terwijl politieke kopstukken neen zeggen tegen een indexsprong, is meer dan de helft van de Vlamingen daar een voorstander van

De kopstukken van de politieke partijen hebben dinsdagavond de degens gekruist in “Het Grote Debat” van VTM Nieuws. Tijdens de uitzending konden de Vlamingen hun mening delen over enkele onderwerpen. Daaruit bleek dat de kloof tussen de bevolking en de politieke kopstukken soms heel groot is. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de indexsprong ter sprake kwam.

In het nieuws: Uit één van de polls tijdens het debat van VTM Nieuws bleek dat meer dan de helft van de 15.000 deelnemers – 56 procent om precies te zijn – voorstander is van een indexsprong.

 • Het was één van de meest verrassende resultaten van de avond. Vooral omdat geen enkele partij zich wil wagen aan zo’n ingreep.
  • Vergeet niet: België is één van de weinige landen in de wereld waar de lonen en uitkeringen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte.
 • Al zijn sommige partijen niet tegen een “gedeeltelijke indexsprong”. Dat is onder meer het geval voor N-VA. Zo pleitte de voorzitter Bart De Wever tijdens het debat voor een indexsprong voor de hoogste pensioenen. “Maar het is niet de bedoeling dat we dat doen voor de lonen”, voegde hij eraan toe.
 • Een indexsprong zorgt ervoor dat de loonkosten voor de ondernemingen minder fors stijgen. Dat helpt onder andere om de concurrentiepositie van Belgische bedrijven tegenover die in het buitenland te versterken.
  • Op X – het vroegere Twitter – werd er door enkele prominenten met een kwinkslag gereageerd op deze opmerkelijke tegenstelling tussen de bevolking en de politici. “De kijkers zijn soms realistischer dan de politici. Dat is alvast hoopgevend”, schreef Rik Torfs bijvoorbeeld.

Geen indexsprong, maar een netto-index

Opgemerkt: Tijdens die discussie kwam ook de netto-index ter sprake. Dat is één van de programmapunten van de Vlaams Nationalisten en liberalen.

 • “Als er meerdere indexeringen op een korte periode plaatsvinden, moet er een systeem komen waarbij het mogelijk is dat enkel de nettolonen geïndexeerd worden in plaats van de brutolonen”, aldus de N-VA. Dat moet er samen met een fiscale hervorming voor zorgen dat wie werkt minstens 500 euro meer verdient dan wie een uitkering krijgt.
 • Open VLD wil dan weer een netto-index combineren met onder meer de afschaffing van de belastingschijf van 45 procent en een uitbreiding van de jobbonus. Premier Alexander De Croo (Open Vld) sprak dinsdagavond over een win-winsituatie: “Werknemers krijgen nog altijd evenveel, terwijl werkgevers moeten minder betalen.”
 • Zo’n systeem is weliswaar niet naar de zin van alle partijen. Voornamelijk Vooruit kantte zich tijdens het debat tegen een netto-index. Melissa Depraetere, voorzitter van Vooruit, waarschuwde dat zoiets zal resulteren in lagere pensioenen. Die worden namelijk berekend op basis van het brutoloon.
  • De partij wil de indexeringsmechanismen aanpassen, zodat er meer gaat naar de lagere lonen bij een inflatieschok.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer