Spreek nooit over politiek op de werkvloer

Werknemers praten met collega’s niet graag over politiek. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Captivate Networks bij vijfhonderd Amerikaanse werknemers.

Vastgesteld werd dat 65 procent van de respondenten te kennen geeft genoeg te hebben van de politieke berichtgeving. Bij de babyboomers loopt dat aandeel zelfs verder op tot 71 procent. Bovendien bleek dat 16 procent van de respondenten aangeeft wegens politieke boodschappen de banden met een collega op sociale media te hebben doorgeknipt. Ook beklemtoonde 79 procent nooit in te gaan op politieke stellingen van collega’s, zodat mogelijke conflicten op de werkvloer gemakkelijker vermeden zouden kunnen worden. Scott Marden, marketing-directeur van Captivate Networks, betoogt dat het voor de onderneming belangrijk kan zijn een inzicht te hebben in de politieke betrokkenheid van de werknemers. Die betrokkenheid zou immers een impact op de werkvloer kunnen hebben.

Desinteresse

Aangevoerd wordt dat de recente overvloed aan berichtgeving rond verkiezingen en politieke knelpunten mogelijk ook op de werkvloer tot drukke gesprekken zou kunnen leiden, waardoor mogelijk de productiviteit of zelfs het teamgevoel in het gedrang zouden kunnen komen. Anderzijds zou het mogelijk kunnen zijn dat de werknemers een strikte grens willen aanhouden tussen hun persoonlijke politieke overtuiging en hun professioneel leven. “Het onderzoek maakt echter duidelijk dat een meerderheid van de werknemers politieke onderwerpen en problemen liefst van de werkvloer wil weghouden,” benadrukt Marden. “Er kon ook worden vastgesteld dat 47 procent een bewuste beperking hanteert voor de tijd die aan de lectuur van politiek nieuws zal worden besteed.” De onderzoekers konden dan ook vaststellen dat 83 procent van de ondervraagden aangeeft niet het gevoel te hebben dat de overvloed aan politiek nieuws een negatieve impact heeft op hun professionele productiviteit. Vrouwen bleken de grootste afstand te nemen tegenover het politieke debat. Ongeveer de helft zegt minder dan één uur per week te investeren in de lectuur van politiek nieuws. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20