Pessimisten mogen zich verheugen in hogere levensverwachting

Algemeen wordt aangenomen dat een pessimistische houding een negatieve impact heeft op de gezondheid, maar er zijn duidelijk aanwijzigingen dat die stelling niet met de realiteit overeen stemt. Dat zeggen onderzoekers van de Universität Erlangen-Nürnberg. De Duitse wetenschappers zeggen immers vastgesteld te moeten hebben dat optimisten in het algemeen minder lang leven dan het pessimistische generatiegenoten. Dat fenomeen kan volgens de onderzoekers wellicht worden verklaard door het feit dat pessimisten geneigd zijn om meer voorzorgen te nemen en onnodige risico’s te mijden.

De Duitse studie, die gedurende tien jaar veertigduizend respondenten volgde, wees uit dat oudere mensen die weinig positieve verwachtingen hebben over de toekomst in werkelijkheid een langer en gezonder leven blijken te lijden dan generatiegenoten die optimistischer vooruitkijken naar het leven dat nog voor hen ligt. Respondenten die zich bij het begin van het onderzoek overdreven optimistisch hadden opgesteld over de toekomst, bleken uiteindelijk 10 procent meer risico te lopen op een handicap of overlijden.

“Een overdreven optimistische houding ten opzichte van de toekomst lijkt vaak gepaard te gaan met een groter risico op grote gezondheidsproblemen en overlijden in de daaropvolgende tien jaar,” merkt onderzoeksleider Frieder Lang, professor psychogerontologie aan de Universität Erlangen-Nürnbergn, op. “Een pessimistische toekomstvisie zet het individu daarentegen wellicht aan om een voorzichtiger leven te leiden en de nodige voorzorgen op het gebied van gezondheid en veiligheid te nemen.” Pessimisten bleken ook het meest nauwkeurig te zijn in hun toekomstverwachtingen. (MH)