Pensioen op 67, maar 40-jarige is ‘te oud’ voor arbeidsmarkt

Een vijfenveertigjarige wordt op de Belgische arbeidsmarkt als een oudere werknemer bestempeld. Daarmee is die grens op amper één decennium met tien jaar gezakt.

Dat heeft Yael Huyse, consulent bij de Franstalige divisie van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden België (ACLVB), tegenover de krant La Dernière Heure gezegd. In een aantal gevallen wordt men volgens Huyse zelfs nog vroeger als een senior beschouwd. De consulent getuigt daarbij dat in de bouwsector bij een sollicitatiegesprek ook al werknemers van vooraan in de veertig werden afgewezen omdat ze te oud zouden zijn. De vakbond heeft het over een zorgwekkende situatie. “De pensioenleeftijd wordt wel opgetrokken tot 67 jaar, maar tegelijkertijd worden kandidaat-werknemers op steeds jongere leeftijd geweigerd,” aldus de vakbond. “Werkgevers vrezen dat deze kandidaten aan flexibiliteit en motivatie zullen ontberen, terwijl ook vaar op een hoge kostprijs wordt gewezen.”

Diversiteit

Daarbij wordt verwezen naar een eerdere studie een half decennium geleden bij zeshonderd ondernemingen, waarbij bleek dat slechts 27 procent van de bedrijfsleiders een interesse toonde om eventueel veertigplussers in dienst te nemen. Er wordt dan ook opgemerkt dat een arbeidsbemiddelaar zoals Actiris inspanningen zal moeten doen om de vooringenomenheid tegen oudere werknemers te bestrijden. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris zegt zich bewust te zijn van de problematiek. “De oudere werknemer wordt met verschillende vooroordelen en hindernissen geconfronteerd,” wordt er opgemerkt. “Enerzijds is er de ancienniteit, waardoor de werkgever een hogere loonkost moet vrezen bij de aanwerving van een oudere kandidaat. Daarnaast zijn een aantal werkgevers ook van mening dat oudere kandidaten ook niet meer dezelfde productiviteit zullen kunnen bieden dan jongere collega’s.” “Slechts weinig bedrijven hebben bovendien een gericht beleid uitgewerkt rond de tewerkstelling van oudere medewerkers. Die problemen probeert Actiris met diversiteitsplannen aan te pakken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20