Pandemie zal arme economieën 12 biljoen dollar achteruit zetten

De uitbraak van de coronapandemie zal de armste landen van de wereld tegen het midden van dit decennium een economisch verlies van 12 biljoen dollar hebben gekost. Dat blijkt uit een berekening van de UN Conference on Trade and Development (Unctad). Opgemerkt wordt dat de rijke landen de toegang van de arme naties tot de coronavaccins beperken. Daardoor zal volgens de Unctad het economisch herstel in deze arme landen worden afgeremd.

Het rapport benadrukt dat landen met lage inkomens door de pandemie veel harder zijn getroffen dan door de financiële crisis dertien jaar geleden. Daardoor zijn de schulden van deze landen nog groter geworden, terwijl hun overheidsfinanciën onder sterkere druk zijn geraakt.

Steunmaatregelen

“Er is een toenemend risico dat ontwikkelingslanden met een laag inkomen door een beperkte vooruitgang bij het inzetten van de coronavaccins verder achterop zouden raken, hoewel de westerse leiders beloftes voor een betere heropleving hebben gedaan”, merkt de Unctad op. “Het lijkt dat de verschillende delen van de wereldeconomie weer aan een afzonderlijke heropbouw zullen werken.”

“De verderzetting van de financiële steunmaatregelen die regeringen over de hele wereld vorig jaar hebben geïntroduceerd en de snelle vooruitgang met vaccins in de geavanceerde economieën, zorgen ervoor dat de globale economie dit jaar een sterk herstel toont”, voerde de Unctad aan. “Er mag daarbij wereldwijd een economische groei van 5,3 procent worden verwacht. Dat is de sterkste toename in bijna vijf decennia. Vorig jaar was er nog sprake van een daling met 3,5 procent.”

De Unctad waarschuwde echter dat het enkele jaren zal duren voordat de wereldeconomie de verliezen van de coronacrisis zal hebben overwonnen. “Na het snel herstel dit jaar, zal immers met een groeivertraging rekening moeten worden gehouden”, luidt het. “Regeringen en centrale banken komen onder druk te staan om de noodhulp terug te schroeven.”

“De wereldwijde groei zal volgend jaar naar verwachting terugvallen tot 3,6 procent”, wordt in het rapport naar voor geschoven. “Vervolgens moet op een periode met een groei van 3,5 procent worden gerekend. Dit betekent echter dat de groei van de wereldwijde productie pas tegen het einde van dit decennium opnieuw een niveau zal bereiken dat ook al tijdens de tweede helft van het voorbije decennium werd genoteerd.”

Vaccins

Het agentschap betoogde dat de beleidsmakers in geavanceerde economieën blijkbaar nog altijd niet de omvang van de schok van de coronacrisis voor de ontwikkelingslanden beseffen. “Een gezamenlijke actie van de rijkere regeringen is nochtans nodig om aan de armere naties een schuldverlichting toe te kennen”, wordt er opgemerkt. “In sommige gevallen zal zelfs een kwijtschelding van schulden nodig blijken om te vermijden dat voor de ontwikkeling van de armere landen opnieuw een decennium verloren gaat.”

“De terughoudendheid bij de geavanceerde economieën om het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen bij het verstrekken van vrijstellingen van vaccinoctrooien, vormt eveneens een zorgwekkend signaal. De cumulatieve kosten van uitgestelde vaccins kunnen tegen het midden van dit decennium tot 2,3 biljoen dollar oplopen. De ontwikkelingslanden zullen het grootste deel van die kosten voor hun rekening moeten nemen.”

“Met zware ingrepen in hun economieën, die levens en banen moesten redden, zijn de westerse regeringen tijdens de pandemie van veertig jaar neoliberaal beleid afgeweken. In de ontwikkelingslanden heeft de druk van internationale regels en afspraken daarentegen tot een semi-permanente staat van economische stress geleid.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20