Ook in natuur behoort bedrog en misleiding tot dagelijkse leven

Ook planten en dieren proberen maken geregeld gebruik van bedrog en misleiding om hun kans op overleving en reproductie te verbeteren.

Dat staat in het boek ‘Cheats and Deceits: How Animals and Plants Exploit and Mislead’ van auteur Martin Stevens, professor evolutionaire biologie aan de University of Exeter. Vaak moet volgens Stevens worden vastgesteld dat soorten andere organismen in de omgeving proberen te kopiëren om zich te beschermen, anderen te verleiden hun nakomelingen op te voeden, prooien te vangen of partners voor reproductie aan te trekken.

Moreel oordeel

“Ook in de natuur is misleiding een alledaagse zaak,” zegt Martin Stevens. “Bovendien blijkt dat het economisch gebruik van de waarheid het verschil tussen leven en dood kan betekenen.” “Bedrog wordt in de maatschappij algemeen negatief benaderd, maar in de natuur blijkt het concept één van de meest efficiënte strategieën om de overlevingskansen te verhogen. Misleiding is bij flora en fauna heel gewoon.” “De natuur kent geen morele oordelen. In die wereld geldt alleen overleving en reproductie. Bedrog om een predator te misleiden is even waardevol als de snelheid of behendigheid om aan de vijand te ontsnappen. Misleiding is een overlevingsstrategie die in de natuur massaal werd geadopteerd.” Volgens Martin Stevens gaat misleiding in de natuur, zoals fossiele vondsten hebben aangetoond, minstens 125 miljoen jaar terug. Andere wetenschappers verwijzen zelfs naar het vroege maritieme leven ongeveer 500 miljoen jaar geleden, waarbij onschadelijke armpotigen de alarmsignalen van giftige soortgenoten zouden hebben gekopieerd om predatoren af te schrikken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20