Ook lachgas helpt symptomen van depressie verlichten

Mensen die kampen met een depressie moeten gewoon meer lachen. Dat is wat onderzoekers van de Washington University School of Medicine moeten gedacht hebben toen ze besloten een experiment met lachgas op te zetten. De eerste resultaten zijn hoopgevend: lachgas lijkt op korte termijn de symptomen van depressie te verlichten.

Na het experiment, waarbij lachgas werd gegeven aan een groep van twintig mensen met chronische depressies, verklaarden twee op de drie deelnemers zich beter te voelen. Bij een controlegroep die een behandeling met een placebogas onderging, bleek slechts één op de drie van een beter gevoel gewag te maken.

Het onderzoek was dus erg kleinschalig en de deelnemers werden enkel op de dag van het experiment zelf en daaropvolgende dag naar een reactie gevraagd. Een aantal patiënten zou wel te kennen hebben gegeven ook een week later nog altijd een positief effect te ondervinden.

De meeste proefpersonen gaven echter aan dat de effecten twee uur later al verdwenen waren. Klassieke antidepressiva werken meestal tot ongeveer twee weken na het laatste gebruik door.

Sneller dan antidepressiva

De patiënten hadden een mengsel van lachgas (N2O) en zuurstof toegediend gekregen. Daarbij werd de verhouding gehanteerd die ook door tandartsen wordt toegediend. Het gas werkt snel, heeft weinig bijwerkingen en het verlaat het lichaam ook snel. Antidepressiva hebben daarentegen meestal een langdurige werking, maar het duurt ook vaak enkele weken vooraleer hun impact wordt ervaren.

Volgens de onderzoekers openen de resultaten mogelijkheden om lachgas als een noodtherapie te gebruiken. “Als onze bevindingen kunnen bevestigd worden, zou dit snelwerkende middel erg nuttig kunnen zijn voor patiënten met zeer ernstige depressies die het risico lopen zelfmoord te plegen en die onmiddellijk hulp nodig hebben,” stippen de wetenschappers aan.

“Lachgas kan ook gebruikt worden om de symptomen tijdelijk te verlichten tot andere, meer klassieke, behandelingen beginnen te werken.” Onderzoeksleider Peter Nagele zei verrast te zijn dat niemand er ooit over gedacht heeft om droevige patiënten met lachgas te behandelen.