Ook de Amish vallen voor nieuwe technologie

Voor de Amish zijn vele technologische realisaties van de voorbije decennia verboden veranderingen gebleken. Hun gemeenschap sluit het gebruik van auto’s, televisie en elektrische apparaten uit.

Daardoor lijkt de wereld van de Amish in de negentiende eeuw te zijn bevroren, maar er blijken tekenen van verandering. Dat zeggen Kevin Granville en Ashley Gilbertson, journalisten van de krant New York Times. Ook deze geïsoleerde gemeenschap blijkt immers moeilijk weerstand te kunnen bieden aan de computer en andere digitale toepassingen. Die moderne technologische toepassingen lijken volgens Granville en Gilbertson ook de Amish stilaan in de 21ste eeuw te leiden. Dat gebeurt echter niet altijd met groot enthousiasme. “Net zoals voor de rest van de wereldbevolking heeft moderne technologie ook de Amish nieuwe opportuniteiten gebracht,” zeggen de journalisten. “Maar deze gemeenschap wil zich zoveel mogelijk van de buitenwereld afschermen. De nieuwe technologische apparatuur heeft dan ook tot heel wat bezorgdheid geleid over de consequenties van onder meer de toegang tot het internet.” “Daarbij wordt gewezen op de mogelijke invloed van pornografie, terwijl tevens gevreesd wordt dat sociale netwerken jongeren ertoe zullen brengen contact te zoeken met vrienden die niet tot de eigen gelovige gemeenschap behoren. Bovendien is er de angst voor een toegang tot een wereld met schijnbaar onbegrensde mogelijkheden.”

Limieten

“De filosofie van de Amish is gebaseerd op de erkenning van afgesproken limieten,” betoogt Erik Wesner, auteur van de blog Amish America. “De geest van het internet botst echter met het idee van grenzen.” Opgemerkt wordt dat de Amish altijd bezorgdheid tonen over ontwikkelingen die hun jongere generaties van de eigen kerk zouden afleiden en zouden aanzetten de wereld te verkennen. Tevens wordt gevreesd dat het internet ook komaf zal maken met het traditionele opvoedingssysteem. Amish verlaten het formele onderwijs immers op veertienjarige leeftijd, waarna bij oudere leden van de gemeenschap een vak wordt aangeleerd. Vermoed wordt dat het internet daarin verandering zou kunnen brengen. “Wanneer men alleen maar op het internet moet kijken, wordt niet langer nagedacht,” aldus een aantal Amish tegenover de krant. “Naarmate er meer op technologie beroep wordt gedaan, dreigt men meer tijd achter een bureau te willen doorbrengen. Aan een bureau kan men echter geen huis bouwen.” “Er moet dan ook gevreesd worden dat de jonge Amish onder invloed van de nieuwe technologieën hun werkethiek zullen verliezen.” Een gedeelte van de Amish-jongeren blijkt het met die stellingen alvast niet eens. Daar wordt benadrukt dat men niet langer de levenswijze van vijftig jaar geleden kan aanhouden. Daarvoor is er volgens de jongeren teveel veranderd.

Noodzakelijkheid

Ook bij de volwassen Amish verzet zich niet iedereen radicaal tegen de introductie van nieuwe technologieën. Een aantal Amish-ondernemers benadrukt daarbij dat innovatie noodzakelijk is om zakelijk te overleven. Daarom moet volgens hen ook het gebruik van smartphones en internet worden getolereerd. Daarbij wordt echter vaak een strikte lijn getrokken. De technologie mag wel in de zakelijke omgeving worden gebruikt, maar moet absoluut uit de woning en het privéleven wegblijven. Die terughoudendheid is volgens waarnemers wellicht geboren uit een bredere argwaan voor de impact van de buitenwereld op de levenswijze van de Amish. “Online worden immers dingen gezegd die openlijk nooit zouden worden geopenbaard,” wordt er opgemerkt. “De snelheid en toegankelijkheid van de online communicatie kan leiden tot ongeduld en ontevredenheid met een trager en bewuster levenswijze.” “Een regelmatig gebruik van mobiele telefoons kan resulteren in een overdreven vertrouwen op machines en technologie om problemen op te lossen. Bovendien kan een smartphone het individu uit de groep weghalen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20