Laat Noorwegen 65 miljard dollar aan olie onbenut?

Rond de Noorse eilandengroep Lofoten ligt een oliereserve van ongeveer 1,3 miljard vaten te wachten op ontginning. Indien al die voorraden rendabel zouden kunnen worden geëxploiteerd, zou het gebied aan de Noorse economie een bijkomend bedrag van 65 miljard dollar – tegen actuele prijzen – kunnen opleveren.

Toch is het lang niet zeker dat tot een ontginning van het gebied zal worden overgegaan. “In september worden in Noorwegen parlementsverkiezingen gehouden,” betoogt het magazine The Economist. “De twee grootste fracties in de Noorse politiek – de linkse Arbeiderspartiet en de conservatieve Fremskrittspartiet en Hoyre – hebben al duidelijk gemaakt voorstander te zijn om het moratorium op de petroleumontginning rond de Lofoten te beëindigen.” “De Noorse olieproductie is de voorbije vijftien jaar immers gehalveerd en ook het volgende anderhalf jaar is nog eens een vermindering van 19 procent voorzien. De Noorse regering benadrukt dat ooit zal moeten worden begonnen met de ontginning van het Lofoten-olieveld. Toch is het lang niet zeker dat die plannen zullen worden gerealiseerd.”

Verzet

Onder meer vanuit ecologische hoek is er groot bezwaar tegen industriële activiteiten in het Lofoten-gebied, dat immers een waardevol koraalrif en de grootste kolonie zeevogels van Europa omvat. Bovendien is het gebied ook verantwoordelijk voor 70 procent van alle vis die in de regio wordt gevangen. Dit rijke visbestand oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op walvissen en zeehonden. Tevens wordt erop gewezen dat Noorwegen door de ontginning van de Lofoten onmogelijk zijn engagement tegen de klimaatverandering zou kunnen houden. Maar ook economisch zouden er heel wat bezwaren kunnen worden aangevoerd door de oliewinning in het gebied. “De Lofoten liggen binnen de Noordpoolcirkel en beschikkenover weinig infrastructuur,” wordt daarbij opgemerkt. “Een exploitatie van het veld zou dan ook zware investeringen vergen die met de huidige lage olieprijzen onmogelijk zouden kunnen worden terugverdiend.” “Bovendien willen de klanten van de Noorse petroleumexport zich in de toekomst steeds meer op duurzame energie willen toespitsen. De booractiviteiten zouden daarnaast ook de toeristische inkomsten kunnen bedreigen. De Lofoten beschikken immers over een natuurschoon dat jaarlijks één miljoen bezoekers trekt. Een groot deel daarvan zou door de petroleumwinning wegblijven.” Tenslotte worden ook politieke redenen tegen een ontginning aangevoerd. Uit enquêtes blijkt dat bijna de helft van de Noorse bevolking de oliereserves ongemoeid wil laten, zodat de uitstoot van koolstofdioxide beperkt zou kunnen blijven. De grote partijen zijn weliswaar voorstander van ontginning, maar moeten allemaal rekening houden met een aantal kleinere partners die zich tegen de activiteiten zouden verzetten. De Groene Partij realiseerde bij recente gemeenteraadsverkiezingen in Oslo een belangrijk succes. Indien de partij ook nationaal op meer bijval zou kunnen rekenen, zal het politieke verzet tegen de ontginning van de Lofoten volgens waarnemers alleen nog toenemen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20