Is olie aan een comeback begonnen?

De wereldwijde olieprijzen hebben hun hoogste niveau geruime tijd laten optekenen. Er kan inmiddels weer worden gerekend op prijzen boven de grens van 50 dollar per vat.

Voor de recente prijsevoluties kunnen verschillende verklaringen naar voor worden geschoven. Een aantal waarnemers acht verdere opmerkelijke stijgingen tot een aanhoudend hoger niveau echter niet waarschijnlijk. Alleen een sterke opstoot van de vraag zou tot een sterke toename van de prijzen voor olie kunnen leiden. Voorlopig lijken prijsniveaus en productievolumes elkaar relatief in evenwicht te houden. In het algemeen doen een grotere vraag vanuit China en productiebeperkingen bij de lidstaten van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) de olieprijzen stijgen. Bovendien wordt gewezen op geopolitieke spanningen. Turkije heeft immers gedreigd te beletten dat olie uit Koerdistan de internationale markten zou kunnen bereiken. Daardoor zouden de wereldwijde voorraden verder beperkt worden, met verdere prijsstijgingen tot gevolg.

Afspraken

Inspanningen voor productiebeperkingen bij de Opec lijken dit jaar meer resultaten opgeleverd te hebben dan vele investeerders hadden ingeschat. Bijna een jaar geleden sloten de Opec-leden een akkoord over productiebeperkingen, zodat prijsstijgingen zouden worden gestimuleerd. Ook in het verleden hadden de lidstaten van de Opec geregeld afspraken rond productiebeperkingen gemaakt, maar vaak moest blijken dat vele partijen die beloftes niet hielden en meer produceerden dan ze hadden aangekondigd. Hoewel ook dit keer niet iedereen de afspraken absoluut zou hebben gerespecteerd, zouden de resultaten toch beter zijn geweest dan in het verleden. Daardoor zijn de olieprijzen op een hoger niveau gebleven. Toch denken de waarnemers dat de olietarieven tegen een maximumplafond zullen botsen. De prijsstijgingen zouden producenten immers in de verleiding kunnen brengen om hun booractiviteiten opnieuw op te voeren, aangezien hun afzet grotere winstmarges zou kunnen verwachten. Door die oplopende voorraden moet volgens de waarnemers echter opnieuw een trend naar prijsdalingen worden verwacht. Alleen wanneer de vraag op korte termijn door een opmerkelijke stijging zou worden gekenmerkt, zou volgens hen opnieuw met een beduidend hoger prijsniveau rekening moeten worden gehouden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20