Nullen verkopen niets

Mensen die hun huis verkopen en de aandacht van potentiële geïnteresseerden willen trekken zetten beter geen nullen in hun verkoopprijs. Toch moet een huis dat 400.000 euro moet opbrengen niet eens aan 399.999 euro in de markt worden gezet. De prijs iets opvoeren naar pakweg 401.298 euro werkt even goed. Op die manier kan de verkoper profiteren van het feit dat mensen onbewust precieze getallen als kleiner ervaren dan ronde getallen.  Wetenschappers van de Cornell universiteit hebben het fenomeen onderzocht en bevestigd.

Een recente analyse van de verkoop van duizenden eigendommen in Zuid-Florida en Long Island (New York) geeft de wetenschappers trouwens gelijk. Huizen die op de markt kwamen tegen prijzen waarin geen nullen stonden haalden uiteindelijk een hogere eindprijs dan de eigendommen voor dewelke het biedingsproces wel werd ingezet met een afgerond cijfer.