Noorwegen introduceert de Tesla-taks: + 7.200 euro

Noorwegen overweegt op een aantal elektrische wagens een wegenbelastingen in te voeren. De maatregel zou worden opgelegd aan voertuigen met een gewicht van meer dan twee ton.

De Noorse autoriteiten voeren daarbij aan dat deze zware wagens aan het wegdek evenveel schade toebrengen dan auto’s met traditionele brandstofmotoren. Betoogd wordt dat de eigenaars van deze wagens dan ook hun deel in de onderhoudskosten van de wegeninfrastructuur moeten dragen. In bredere kringen wordt de ingreep echter bestempeld als een poging om de fiscale voordelen voor elektrische wagens te beperken. Het voorstel heeft dan ook al de nodige kritiek gekregen. Noorwegen voert met grote voorsprong de wereldwijde markt voor elektrische wagens aan. Bijna 30 procent van de Noorse autovloot wordt door elektriciteit aangedreven. Die prestatie kon onder meer worden gerealiseerd met allerlei voordelen die aan de aankoop van een elektrische auto werden verbonden.

Uitwassen

Die baten hebben volgens een aantal critici ook tot uitwassen geleid. Onder meer wordt opgemerkt dat de rijkere bevolkingsgroep dankzij subsidies in staat is geweest om dure elektrische wagens te kopen en daarmee ook andere voordelen te ontvangen, zoals een gratis toegang tot tolwegen, parkings en oplaadinfrastructuur en de toelating om van busstroken gebruik te maken. Ook zouden de aankopen van elektrische wagens de verkeersdrukte in het centrum van Oslo hebben doen toenemen. Om die redenen wil de Noorse regering de fiscale korting op elektrische wagens met een gewicht van meer dan twee ton afschaffen. De maatregel zou vooral op de kopers van het Model X van Tesla weerslag hebben. Door het verdwijnen van de korting zou het Model X in Noorwegen 70.000 kroon of 7.200 euro meer kosten. De maatregel wordt dan ook in de volksmond de Tesla-taks genoemd. In Noorwegen zijn op dit ogenblik meer dan 13.000 eigenaars van een Tesla geregistreerd. De bestuurders zouden nog wel alle andere voordelen voor elektrische wagens behouden. De nieuwe maatregel is opgenomen in de beleidsplannen die de Noorse overheid voor volgend jaar heeft voorgesteld. Een aantal centrumrechtse bondgenoten van de huidige Noorse regering heeft zich echter tegen de nieuwe heffing uitgesproken. Daarbij wordt erop gewezen dat bij de introductie van de fiscale korting een looptijd tot minstens eind dit decennium was aangekondigd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20