NMBS wil graffiti sneller verwijderen

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft het voorbije jaar in totaal een oppervlakte van 116.400 vierkante meter graffiti moeten laten verwijderen.

Dat betekende een toename met 10,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van François Bellot, federaal minister van mobiliteit. Tegenover drie jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging met 24 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het spoorbedrijf de voorbije jaren maatregelen heeft genomen om graffiti sneller op te sporen en te verwijderen. De maatschappij schuift daarbij het esthetisch uitzicht als een absolute prioriteit naar voor.

Vandalen

Om het probleem van de graffiti efficiënter te kunnen aanpakken, werd bij de spoorwegmaatschappij het project Rail Eye gelanceerd. Daardoor kan gebruik gemaakt worden van een systeem om nieuwe graffiti automatisch te detecteren. Weliswaar bestaan er folies die de wanden van de treinen tegen de activiteiten van de graffiti-vandalen kunnen beschermen, maar dat levert financieel geen meerwaarde op. Daarom wordt op dit ogenblik vooral en strategie gehanteerd waarbij gewerkt wordt met een coating die het gemakkelijker maakt om de verf te verwijderen. De minister wijst erop dat het spoorbedrijf bij de aanpak van de graffiti aan de reiniging van het rollend materiaal het grootste belang hecht. Die actie krijgt dan ook voorrang op de opsporing van de daders. Er wordt immers een groot belang gehecht aan de esthetische kwaliteit van de vloot. Er zijn in het verleden wel plannen gemaakt om strategische sporenbundels te beschermen met fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen, maar die projecten werden om budgettaire redenen opgeschort. De minister wijst er wel op dat op dit ogenblik tests worden uitgevoerd met de Dynamic Intrusion System Camera (Disc), camera’s die afhankelijk flexibel kunnen worden ingezet op basis van analyses over locaties met het hoogste risico op activiteit van graffiti-vandalen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20