Netanyahu effent het pad naar de Knesset voor extremisten

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er in geslaagd twee extreem-rechtse partijen te verenigen in een ultrarechtse coalitie die op 9 april zal deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Die coalitie bestaat uit de partijen Otzma Yehudit (Joodse Kracht) en Habayit Hayehudi (Joods Huis). Indien deze alliantie de kiesdrempel haalt ligt de weg voor een ultra-rechtse partij in de Knesset – de Hebreeuwse naam voor het parlement van Israël – open. 

Waarnemers maken gewag van een ongeziene ontwikkeling in de joodse natie. Sommigen noemen de zet van Netanyahu zelfs het equivalent van een (hypothetische) politieke toenadering tussen president Trump en David Duke, de voormalige leider van de Ku Klux Klan.

De premier en zijn Likoedpartij doen niets minder dan een racistische, xenofobe en homofobe partij te legitimeren. Zijn doel? Na de verkiezingen een rechts blok aan de macht helpen.

De erfenis van rabbijn Meir Kahane

De partij Otzma Yehudit werd gevormd door volgelingen van rabbijn Meir Kahane, de voormalige leider van de Kach-partij. In 1988 kreeg die partij verbod om deel te nemen aan de verkiezingen. In 1994 zette de Israëlische regering Kach dan op de lijst van terreurorganisaties. Nadien zouden ook de VS, de EU en Canada dat doen.

Kahane was in 1984 verkozen, maar werd door alle andere partijen in de Knesset geboycot. Hij stelde een reeks racistische wetten voor. Zo zouden niet-joden het Israëlische staatsburgerschap verliezen. Ook moesten er aparte stranden komen voor joden en Arabieren. Leden van de Likoedpartij vergeleken Kahane’s voorstellen toen met de rassenwetten van Neurenberg die door de nazi’s werden goedgekeurd in 1935. Maar vandaag blijft het binnen Likoed opmerkelijk stil.

Tenminste drie van de huidige toplui van Otzma Yehudit hadden directe banden met Kahane, die in 1990 in New York door een Arabische schutter werd vermoord in een hotel in Manhattan.

Netanyahu wil rechts blok aan de macht

Het is Netanyahu die de voorbije 2 weken Otzma Yehudit en Habayit Hayehudi wist te verzoenen. De premier ondertekende een formeel akkoord waarbij leden van verenigd ultrarechts op twee ministerposten  in zijn volgende kabinet kunnen rekenen. Verder krijgen ze ook twee zitjes in het veiligheidskabinet. Een van de leden van de ultrarechtse coalitie zou zelfs een plek op de Likoed-lijst voor de verkiezingen krijgen.

Netanyahu wil tegen elke prijs vermijden dat rechtse stemmen verloren gaan. Met deze nieuwe krachtenbundeling hoopt hij 61 van de 120 zetels in de Knesset te bemachtigen. Zulke meerderheid zou hem toelaten aan de macht te blijven. Indien hij wordt herverkozen bevindt hij zich in een sterkere positie om 3 potentiële aanklachten in verband met corruptie te bestrijden.

Meer