Nergens in de VS slechter wonen dan in Miami?

In de Verenigde Staten is Miami de slechtste stad om te leven. Dat zegt een rapport van consulent 24/7 Wall Street op basis van gegevens over criminaliteit, economie, onderwijs, milieu, gezondheid, huisvesting, infrastructuur en ontspanning van 550 Amerikaanse steden met meer dan 65.000 inwoners.

Volgens de onderzoekers wordt immers een groot gedeelte van de bevolking van Miami getroffen door armoede, terwijl de stad tevens met wijdverspreide criminaliteit rekening dient te houden. “Uiteraard zijn er heel wat subjectieve redenen om een stad te beoordelen, maar er kunnen ook een aantal objectieve parameters worden gevonden die een vergelijking tussen verschillende locaties toelaten,” zeggen de onderzoekers Thomas Frolich en Samuel Stebbins.

Inkomen

“Uit die vergelijking moet worden vastgesteld dat Miami de minst aangename stad van de Verenigde Staten is, ondanks haar historische waarde en haar glamoureuze en vibrerende imago.” Onder meer wordt erop gewezen dat de mediaan van het gezinsinkomen in Miami slechts 31.917 dollar per jaar bedraagt, tegenover een nationaal cijfer van 53.657 dollar. “Veel inwoners van Miami kunnen zich onmogelijk een eigen woning veroorloven of moeten daarvoor een zware financiële last aflossen,” zeggen de onderzoekers. “Daarnaast is er vaak sprake van onstabiele werkomstandigheden, terwijl veel kinderen cognitief onder het gemiddelde niveau presteren.” “Tevens blijkt bij de bevolking een opvallend hoog gevoel van angstigheid opgetekend te worden, terwijl de gevangenispopulatie opmerkelijk groter is dan in tal van andere Amerikaanse regio’s.” De top tien bestaat verder uit Detroit (Michigan), Paterson (New Jersey), Hawthorne (Californië), Fall River (Massachusetts), Birmingham (Alabama), Memphis (Tennessee), Flint (Michigan), Cleveland (Ohio) en Gary (Indiana). (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20