Nergens ter wereld meer echtscheidingen dan in… België

Statistieken omtrent echtscheidingen geven meestal de ruwe echtscheidingsratio aan of het aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners. Dat percentage geeft een algemeen beeld van het huwelijk in een regio, maar houdt geen rekening met de mensen die niet kunnen huwen… zoals kinderen bijvoorbeeld.

De verfijnde scheidingsratio (refined divorce rate) doet dat wel, want die kijkt naar het aantal echtscheidingen per 1.000 met mannen gehuwde vrouwen, waardoor niet-gehuwde mensen niet worden meegerekend.

Een andere meetmethode is de scheiding- tot-huwelijksratio, die het aantal echtscheidingen vergelijkt met het aantal huwelijken in een welbepaald jaar. Zijn er bijvoorbeeld 500 echtscheidingen en 1.000 huwelijken in een jaar in een land, dan wordt de scheidingsratio 50%. 

Ook deze cijfers geven een vertekend beeld: wanneer een regio bijvoorbeeld vele gehuwde koppels telt en – om leeftijdsredenen – weinig huwbare koppels kan het aantal echtscheidingen in verhouding met het het aantal huwelijken zeer hoog liggen (een echtscheiding voor elk huwelijk, bijvoorbeeld), wat de indruk wekt dat de relaties in die regio zeer onstabiel zijn, hoewel het aantal huwelijken amper fluctueert. De verouderende Europese bevolking is daarvan een goed voorbeeld.

Maar het geldt evenzeer in de andere richting, wanneer er -om demografische redenen – veel huwbare koppels zijn en weinig scheidingen. 10.000 huwelijken en 1.000 scheidingen wekken de indruk dat de relaties in die regio net zeer stabiel zijn.

In onderstaande grafiek (cijfers Wikipedia) wordt met de scheiding- tot-huwelijksratio gerekend.

Wereldkampioen in het aantal echtscheidingen is dan… België met 71 scheidingen per 100 huwelijken. Dat was het geval in 2008. De laatst beschikbare cijfers uit 2010 geven een lichte vermindering aan met 42.159 huwelijken voor 28.903 scheidingen of een scheiding-tot huwelijksratio van bijna 69%. De top 10 bestaat – op Cuba na – geheel uit Europese landen.

Aan de andere kant van het spectrum.. Chili, waar amper 3 op elke 100 koppels scheiden.

Een grotere versie van deze grafiek staat hier.