Nergens in Europa meer betutteling dan in Finland

Finland is de meest betuttelende staat van Europa, gevolgd door Groot-Brittannië en Ierland. Dat zegt een rapport van Epicenter, een groep van zes Europese denktanks die een vrije markt willen propageren.

Opgemerkt wordt dat in de drie betrokken landen zware belastingen worden opgelegd aan de consumptie van alcohol en tabak, terwijl ook het roken in sterke mate wordt beperkt. Hongarije, Zweden, Frankrijk en Letland hanteren volgens de onderzoekers eveneens een sterk paternalistisch beleid. Aan het andere einde van het spectrum bevinden zich Tsjechië en Duitsland, waar volgens het rapport aan de burgers een relatieve vrijheid wordt gegund. “In Finland vertoont het beleid een duidelijke voorkeur voor de promotie van een paternalistische levensstijl,” aldus Epicenter. Het land voert voor het tweede opeenvolgende jaar de lijst aan.

Gezondheid

Finland heeft volgens Epicenter inmiddels een nagenoeg onbedreigde positie in betutteling verworven, onder meer te wijten aan een negatieve benadering van elektronische sigaretten, een belasting op suikerhoudende frisdranken en onbuigzame standpunten tegenover alcohol-reclame. In het algemeen moet volgens het rapport worden vastgesteld dat het beleid van de Europese Unie zich steeds minder tolerant opstelt en dan ook in toenemende mate betuttelend te werk gaat. Na Tsjechië en Duitsland bevinden ook Nederland en Luxemburg zich – samen met Roemenië, Oostenrijk en Slowakije – bij de meest tolerante lidstaten van de Europese Unie. België staat op een twaalfde plaats. Vooral op gebied van alcohol toont het land volgens het rapport een tolerante houding. Epicenter zegt verder nog dat weinig aanwijzingen kunnen worden gevonden dat belastingen op tabak of bepaalde voedingsbestanddelen een positieve impact zouden hebben op de openbare gezondheid. “Er kan geen enkele correlatie worden gevonden tussen het paternalistisch beleid van een staat en de levensverwachting van de bevolking,” wordt in het rapport opgemerkt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20