Nederland staat vol windmolens, maar produceert amper windenergie

Nederland staat wereldwijd bekend voor zijn windmolens, maar desondanks blijft windenergie in het land een bijzonder bescheiden bron van elektriciteit.

Dat weerspiegelt echter het beperkte aandeel dat duurzame bronnen in de energieproductie van Nederland hebben. Het fenomeen moet volgens waarnemers worden verklaard door de goedkope toegang die het land heeft tot fossiele brandstoffen. Die goedkope prijzen vormen immers een rem op de interesse in een snelle overschakeling op duurzame energiebronnen. Het land zal echter de overstap naar windenergie en andere hernieuwbare bronnen niet eindeloos kunnen blijven uitstellen.

Zonnekracht

Opgemerkt wordt dat binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) Nederland op het gebied van duurzame energie nagenoeg helemaal achteraan staat. Alleen in Zuid-Korea blijkt het aandeel van milieuvriendelijke bronnen in de nationale energievoorziening nog kleiner te zijn dan in Nederland. Olie en gas, vooral geleverd door het Brits-Nederlandse concern Royal Dutch Shell, vertegenwoordigt immers meer dan 75 procent van de primaire energievraag van het land. Nog eens 16 procent wordt geleverd door steenkool. Het resterende pakket is afkomstig van hernieuwbare bronnen, kernenergie en invoer van elektriciteit uit het buitenland.

Als onderdeel van de Europese Unie kan Nederland echter niet veel langer meer op olie terugvallen. De Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie vereisen immers dat de lidstaten hun investeringen in duurzame bronnen opvoeren.
Daarbij heeft Nederland beloofd het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energiemix tegen het einde van dit decennium tot minstens 14 procent op te voeren.
Op dit ogenblik blijft het aandeel van duurzame bronnen beperkt tot ongeveer 5 procent. Het land wil de volgende jaren vooral van zonnekracht gebruik maken om de inzet van hernieuwbare energie op te voeren. (mah)

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20