De Nederlandse inburgeringstest: niet 1 op 3 immigranten slaagt

De volgende Nederlandse regering zal moeten beslissen over de toekomst van de inburgeringstest – het officiële examen dat beslist of vluchtelingen en niet-westerse migranten voldoende zijn ingeburgerd.

De inburgeringstest is sinds 2012 verplicht voor beide bevolkingsgroepen, maar lijkt aan zijn doelstelling voorbij te gaan, nu slechts 1 op 3 deelnemers ook daadwerkelijk in de test slaagt, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Voor 2008 was dat makkelijk 80%, schrijft Isabel Ferrer in de Spaanse krant El País (betaalde toegang).

De test bestaat uit 6 onderdelen, waaronder ‘Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ en ‘Kennis Nederlandse maatschappij’. Deelnemers krijgen 3 jaar om te slagen, maar dat lukt steeds moeilijker, voornamelijk omdat de gemeenten na 2013 besparingen doorvoerden en de deelnemers niet langer worden begeleid en de klassen evenmin naar kennis worden ingedeeld. De immigranten worden soms bijgestaan door vrijwilligers. Zijn die er niet, dan moeten ze op eigen initiatief en eigen kosten inburgeren. Maar zelf de taal leren en zelf meedoen in de Nederlandse samenleving, lijkt op een fiasco uit te lopen, denkt Binnenlands Bestuur.

Een renteloze lening van 10.000 euro, maar wie niet slaagt krijgt 1.250 euro boete

De kosten betalen lijkt op het eerste zicht geen probleem, want elke immigrant krijgt van de Nederlandse staat een renteloze lening van 10.000 euro, die wordt kwijtgescholden indien de deelnemer binnen de drie jaar voor de test slaagt.

De problemen beginnen wanneer de nieuwkomer niet slaagt. Dan dreigt een boete van 1.250 euro. Wie in de 2 daaropvolgende jaren nogmaals faalt, moet opnieuw 1.250 euro boete betalen. Uiteindelijk dreigt dan deportatie.

Inburgeringstest? “Zoek het maar lekker zelf uit”

Tamar de Waal van de universiteit van Amsterdam deed 4 jaar onderzoek naar inburgering en is opvallend scherp voor het Nederlandse beleid, want blijkt dat na 2013 nog niet de helft van de nieuwkomers die examens heeft gehaald. Bij vluchtelingen is dat nog geen dertig procent, zegt de Waal in de krant Trouw:

“Dat is geen onwil, mensen wíllen inburgeren. Maar het is een kwetsbare groep. […] Ze missen een sociaal netwerk, weten niet wat van hen verwacht wordt, ze krijgen alle informatie in het Nederlands. En dus zijn sommigen na drie jaar nog niet eens begónnen met het zoeken van een taalcursus. Het beleid van zelfredzaamheid werkt bij deze groep niet.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20