NCOI Learning lanceert flexibele MBA-opleiding op maat van werkenden

Geschreven met branded content van NCOI Learning.

NCOI Learning, reeds jaren marktleider als het op professionele trainingen en opleidingen aankomt, lanceert een MBA-traject voor werkenden. Het programma kan flexibel worden gepland en ingevuld waardoor de student het studietempo zelf bepaalt en de privé-/werkbalans in evenwicht kan houden. Marleen De Greef, directeur van NCOI Learning, Eline Swolfs, product manager bij de groep en Marc De Ceuster, voorzitter van de Academic Board bij NCOI vertellen ons alles over dit unieke programma.

Hoe is het idee om een eigen MBA-opleiding te lanceren ontstaan?

Marleen De Greef: We hebben dagelijks contacten met heel wat bedrijven in het kader van de kortlopende opleidingen die we aanbieden. Tijdens die gesprekken kwam de nood aan een meer diepgaande opleiding steeds vaker naar boven. Ondernemingen hebben immers nood aan medewerkers die kritisch naar verschillende bedrijfsvraagstukken kunnen kijken. Het werkveld gaf ons ook mee dat het volgen van de klassieke MBA-programma’s vaak een uitdaging is voor hun mensen, omdat ze in een strak keurslijf zitten en dus moeilijker te combineren zijn met een job. Het idee om ons flexibel MBA-programma te ontwikkelen is dus ontstaan vanuit een reële behoefte in de arbeidsmarkt.

Een MBA moet natuurlijk aan een hoge academische standaard voldoen. Hoe garandeert u de kwaliteit van jullie programma?

Marc De Ceuster: Bij elke vorm van executive training is er een spanningsveld tussen het academische en het pragmatische. Bij een MBA moet je deze 2 aspecten op een goede manier met elkaar combineren. Om academische borging te verzekeren heeft NCOI Learning een aantal academici samengebracht in een Academic Board die over de inhoud van hun MBA-programma waakt.

Waarom moeten werkende professionals voor uw MBA-oplossing kiezen?

Eline Swolfs: Heel wat professionals hebben interesse om een MBA te volgen maar beginnen er niet aan omdat ze denken dat dergelijk doorgedreven opleiding moeilijk te combineren valt met een druk professioneel en persoonlijk leven. Ons programma is speciaal ontwikkeld voor werkenden. We hebben ons programma modulair opgebouwd waardoor professionals zelf keuzes kunnen maken. Ze kunnen kiezen welk opleidingsonderdeel ze wanneer volgen. Bovendien kunnen ze op vier verschillende tijdstippen van het jaar starten. Het programma is dus niet vastgepind binnen een klassiek academiejaar. Dit geeft dus de nodige flexibiliteit.

Marc De Ceuster: Een bijkomend voordeel van deze MBA is dat er in het Nederlands wordt gedoceerd. Dit maakt het programma veel toegankelijker. Daarnaast kan men ook zelf accenten leggen door te kiezen voor een aantal masterclasses of training van bepaalde soft skills die men zelf wil ontwikkelen.

Marleen De Greef: Dankzij deze keuzemogelijkheden kan een student het traject ook optimaal afstemmen op zijn werkomgeving. Iemand die in een grote organisatie werkt, heeft immers andere behoeften dan iemand die binnen een KMO-omgeving opereert. Onze docenten begeleiden iedere student om ervoor te zorgen dat hij of zij het theoretisch kader goed kan toepassen in de praktijk.

Flexibiliteit is dus het belangrijkste kenmerk van jullie opleiding?

Eline Swolfs: Ja inderdaad. Niet enkel de modulaire opbouw en de vier instapmomenten zorgen voor deze flexibiliteit. Ook qua vorm zetten we hierop in. De student kan digitale en klassikale lessen naar eigen keuze met elkaar combineren.  Dankzij de ervaring die we tijdens de coronapandemie opdeden, beschikken we nu over een zeer performant platform dat interactief is en dus ook voor de nodige groepsdynamiek zorgt als men vanop afstand deelneemt.

De werkende professional kan zelf het tempo bepalen van het traject. Bestaat het risico niet dat het allemaal wat te lang gaat duren?  

Eline Swolfs: We proberen uiteraard uitstelgedrag te vermijden. Een studiecoach begeleidt studenten individueel en helpt hen om studie, werk en privé zo goed mogelijk te combineren.

Marleen De Greef: Studenten kunnen inderdaad vertragen maar ook versnellen, bijvoorbeeld in periodes doorheen het werkjaar waarin het iets minder druk is. Men kan dus even uitstellen om op een kalmer moment wat meer hooi op de vork te nemen.

Naschools leren is natuurlijk concurrentieel. Waar denkt u het verschil te kunnen maken met uw concurrenten? Uw prijs ligt ook lager. Bestaat de kans dan niet dat uw opleiding gepercipieerd zal worden als minder kwalitatief?

Eline Swolfs: We zitten inderdaad in een ander prijssegment. Dat was ook ons doel. Klassieke MBA-trajecten zijn vaak erg duur. We wilden ons programma ook qua prijs toegankelijk maken. Dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit. Onze MBA-opleiding is erkend door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). NVAO beoordeelt de kwaliteit op een onafhankelijke manier en is dus een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Ik herhaal ook nog een keer dat we een Academic Board hebben die over de academische borging van het programma waakt.

Marc De Ceuster: Als prijs een indicator is voor kwaliteit dan moeten we in Vlaanderen ongelofelijk slecht onderwijs hebben. Als je de kostprijs van ons onderwijs vergelijkt met die in andere landen is het goedkoop. Toch wordt ons onderwijs als erg sterk gezien. Ik denk dus dat prijs en kwaliteit losstaan van elkaar. U spreekt over concurrenten maar ik percipieer de andere spelers zo niet. NCOI Learning wil een MBA toegankelijk maken voor mensen die minder diepe zakken hebben. Ze boren dus een andere niche aan.

Marleen De Greef: In het rapport van de NVAO-commissie staat het volgende: “Het programma is zowel thematisch als conservatief en we vinden dat positief. De innovatie zit in de manier van aanbieden en het potentieel in wat er door de docenten wordt aangeboden. En dat vindt de commissie een goede keuze.”

Welke impact zou u graag op de bedrijfswereld hebben met deze MBA-opleiding?

Marleen De Greef: We willen mensen met een kritische open geest afleveren die in staat zijn om bepaalde problematieken in context te zetten en zo meerwaarde kunnen leveren aan hun onderneming.

Klik hier voor meer informatie over de MBA van NCOI Learning.

Meer