Namaakindustrie richt zich steeds meer op luxeproducten

In België heeft de economische inspectie het voorbije jaar 422.161 namaakgoederen in beslag genomen. Dat betekende bijna een verdubbeling tegenover het jaar voordien, toen 221.819 namaakproducten werden onderschept.

Dat blijft uit cijfers die door de economische inspectie bekend werden gemaakt. Opgemerkt wordt dat ook de waarde van de geconfisceerde voorraden gevoelig is gestegen. Dat heeft volgens de economische inspectie vooral te maken met het feit dat veel meer nagemaakte luxeproducten konden worden ontdekt. Er wordt echter ook gewezen op de Europese controleacties waaraan de inspectie deelneemt. Opgemerkt wordt dat het voor de douane vaak moeilijk is om namaak tegen te houden. Criminele invoerders van luxeproducten blijken immers steeds meer hun voorraden zonder label te importeren. Omdat daardoor geen gewag van namaak kan worden gemaakt, kunnen de zendingen door de douane ook niet worden geblokkeerd. De merklabels worden echter in veel gevallen na de invoer in illegale ateliers op de goederen aangebracht. Die inbreuken vallen onder de verantwoordelijkheid van de economische inspectie.

Muziek

Onder meer werd vorig jaar in totaal een voorraad van 25.389 exemplaren namaakkleding onderschept. Dat betekende een stijging met driekwart tegenover het jaar voordien. Ook bij de luxeschoenen kon een sterke toename worden gemeld. In totaal werden 64.401 paar namaakschoenen onderschept. Dat betekende meer dan een verviervoudiging tegenover het jaar voordien. Daarnaast werden ook 14.002 nagemaakte smartphones ontdekt. Ook dat weerspiegelde een toename met nagenoeg 50 procent. Bij andere elektronische toestellen was er sprake van een verdubbeling tot 6.420 confiscaties. Anderzijds moest worden vastgesteld dat muziek en video minder het voorwerp van namaak worden. Dat is het gevolg van de groeiende populariteit van online downloads en streaming. Bij de dagelijkse verzorgingsproducten – zoals shampoos en douchegels – werd eveneens een terugval opgetekend.

Meer