Na de brexit: EU op zoek naar meer geld om het budget rond te krijgen

De Europese Unie moet op zoek naar nieuwe budgetten om zijn activiteiten het volgende decennium verder te kunnen financieren. Daarbij zal met een aantal nieuwe beleidsdoelstellingen rekening moeten worden gehouden. Bovendien moet het wegvallen van de bijdragen van Groot-Brittannië worden ingecalculeerd.

In februari moeten de lidstaten van de Europese Unie onderhandelingen over het nieuwe budget opstarten. Gehoopt wordt dat tegen mei een voorstel zal zullen worden ingediend. Het budget voor de laatste zes jaar van dit decennium bedroeg 960 miljard euro. Een akkoord over dat bedrag kon echter pas na een periode van achttien maanden worden bereikt. “Budgetonderhandelingen zijn voor de de Europese Unie meestal een moeilijke opdracht,” aldus de Britse zakenkrant Financial Times. “Er is immers een unanimiteit vereist. Bovendien worden landen met een zware nettobijdrage – zoals Duitsland en Frankrijk – vaak tegenover netto-ontvangers – zoals Polen en Hongarije – geplaatst.” Dit keer zijn er volgens de krant drie grote knelpunten. In de eerste plaats moet door het vertrek van Groot-Brittannië een kloof tot 10 miljard euro per jaar worden opgevuld. Daarnaast zouden extra budgetten moeten worden gevonden voor de migratie en de eurozone. Tenslotte zouden een aantal de spanningen – zoals het principe van de rechtsstaat – tussen oost en west moeten worden aangepakt.

Maximumgrens

Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, heeft al gezegd dat een gedeelte van de budgetkloof zou moeten worden opgevuld door besparingen. Het saldo zou moeten gevonden worden door de verhoogde bijdragen van een aantal sterke lidstaten. “Maar ook met die benadering zal men er niet in lukken om een budget vast te leggen dat lager ligt dan 1 procent van het totale bruto nationaal inkomen van de Europese Unie, zoals eerder is afgebroken,” betoogt de Financial Times. Phil Hogan, Europees commissaris van landbouw, zou willen voorstellen dat niveau op te trekken tot 1,1 procent of 1,2 procent. Wel wordt opgemerkt dat een aantal landen met een nettobijdrage, zoals Nederland en Zweden, dit keer minder strak aan de maximumgrens van 1 procent zullen willen vasthouden. “Het jongste budget werd opgesteld in een periode van besparingen,” zegt Eulalia Rubio, onderzoekster bij het Jacques Delors Institute. “Dit keer zullen deze landen wellicht meer openstaan voor een verhoging.” Volgens de Financial Times zal mogelijk tevens worden bekeken of het Europese budget met een aantal andere instrumenten, zoals garanties, verder zou kunnen worden versterkt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20