Na 170 jaar dienst is het afgelopen voor het telegram

De laatste officiële werkdag van het jaar betekent voor telecomoperator Proximus ook het definitieve afscheid van het telegram. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Belgische communicatietechnologie afgesloten.Meer dan anderhalve eeuw startte de Regie voor Telegrafie en Telefonie (RTT) immers met een dienst die gebruikers toeliet om dringende boodschappen snel aan de bestemmeling te bezorgen. De technologie is echter door de moderne communicatiekanalen grotendeels achterhaald.België is één van de laatste landen waar het telegram-aanbod wordt stopgezet. Tocht blijft het telegram in een aantal landen nog enige populariteit genieten.In het begin van de negentiende eeuw was in België al een dienst voor optische telegrafie gestart. Tegen het midden van diezelfde eeuw werd langs de spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen de eerste elektrische telegrafie-verbinding opgezet.De berichten werden door de verzender in een postkantoor afgegeven, waar een beambte de boodschap in morse doorzond naar een collega in de plaats van de bestemmeling. Een postkoerier bezorgde de uitgetikte boodschap tenslotte aan huis.De dienst werd vooral ingezet om nieuws over belangrijke gebeurtenissen bekend te maken. Ook in het bedrijfsleven was de telegrafie een courant communicatiemiddel.

Email

Onder meer de Titanic maakte van een telegram gebruik om hulp op te roepen nadat het schip tegen een ijsberg was gebotst. In oorlogstijd werd het communicatiemiddel gebruikt om familieleden van gevallen soldaten op de hoogte te brengen. Particulieren deden op het communicatiemiddel vooral beroep om geboortes, huwelijken of overlijdens aan te kondigen.In het begin van de jaren tachtig van de partijen werden in België jaarlijks nog meer dan anderhalf miljoen telegrammen verstuurd. Sindsdien werd de dienst echter steeds meer door alternatieven vervangen. In eerste instantie was er de introductie van het faxbericht, maar de definitieve klap kwam door digitale toepassingen zoals email en chat.Dit jaar zouden in België nog minder dan tienduizend telegrammen zijn verstuurd. De diensten worden op dit ogenblik nagenoeg nog uitsluitend gebruikt door gerechtsdeurwaarders en een aantal bedrijven. Daarbij is vooral het wettelijk bewijs van de verzonden boodschap belangrijk.De voorbije decennia hebben de meeste landen al van het telegram afscheid genomen. In Groot-Brittannië, het eerste land ter wereld waar een telegram werd verstuurd, zette de dienst vijfendertig jaar geleden al stop. Negen jaar geleden namen ook de Verenigde Staten afscheid van de technologie.India, ooit de grootste telegrafie-markt van de wereld, verstuurde vier jaar geleden zijn laatste telegram. Onder meer in Italië, Spanje en Argentinië zou het telegram echter nog een relatief grote populariteit genieten. Ook een aantal gespecialiseerde bedrijven bieden de klant nog steeds de mogelijkheid een telegram te versturen. (mah)