Motorverzekering simulatie berekenen

In ons land is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motor (BA-motorverzekering) wettelijk verplicht voor iedereen die een auto, motor of ander motorvoertuig bestuurt. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal er immers voor zorgen dat een verzekeraar als intermediair op kan treden om de slachtoffers schadeloos te stellen. De BA-motorverzekering dekt trouwens zowel lichamelijke- als materiële schade die een verzekerde aan derden toe heeft gebracht. Daarnaast zal ook schade die een verzekerde veroorzaakt heeft aan gebouwen of andere objecten door de BA-motorverzekering worden gedekt.

Indien je een BA motorverzekering af hebt gesloten dan is de eigenaar van het voertuig, samen met diens passagier, verzekerd. De BA-motorverzekering dekt bovenal schade aan kleding en persoonlijke bagage en zal zo dus alles verzekeren, zelfs de eventuele gevolgen van een ongeval waar de verzekerde bij betrokken is geweest. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • medische kosten,
 • kosten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid,
 • kosten die voortvloeien uit inkomstenverlies.

Vanwege de wettelijke verplichting om een BA motorverzekering af te sluiten, zullen de meeste verzekeraars gelijke premies en voorwaarden hanteren. Op die manier is het dan ook niet echt lastig om verschillende van dit soort verzekering met elkaar te vergelijken. Het enige waar je daarbij op hoeft te letten zijn dan ook de premie die je moet gaan betalen en de geldende Bonus-Malus voorwaarden. Dit zijn immers wel aspecten die van verzekeraar tot verzekeraar uiteen kunnen lopen. Door deze voorwaarden onder de loep te nemen en nauwkeurig te vergelijken, kun je dan ook al snel de meest gunstige BA-motorverzekering vinden.

Hoeveel kan jij uitsparen met een kilometerverzekering? 

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Voor wie is een motorverzekering bedoeld?

Op de eerste plaats zal de motorbezitter in moeten staan voor het aangaan van een motorverzekering. Deze persoon wordt namelijk geacht de hoofdbestuurder te zijn van het voertuig. Dit wil echter niet zeggen dat jet niet mogelijk is dat een ander, dus niet de motorbezitter zelf, de motorverzekering afsluit.

Indien je, als eigenaar van een motor, namelijk zelf niet met het voertuig rijdt, maar een ander toestemming geeft om op je motorfiets te rijden, dan kun je als motorbezitter toch instaan voor de motorverzekering. Als voorwaarde zal dan wel worden gesteld dat je de kosten verhaalt op de eigenlijke bestuurder van je motor. Daarbij dient overigens wel gezegd te worden dat het aanzienlijk eenvoudiger is om de hoofdbestuurder van de motor de verzekering af te laten sluiten omdat er dan voor de motorbezitter geen verplichting meer bestaat om voor de motorverzekering in te staan. Desondanks zal in dat geval wel de verantwoordelijkheid blijven bestaan om in de gaten te houden dat de hoofdbestuurder dit ook werkelijk doet. Zodra hij, of zij, namelijk nalaat om een motorverzekering af te sluiten, dan zul je dit als eigenaar alsnog zelf moeten doen.

Belangrijke aandachtspunten bij het afsluiten van een motorverzekering

Een BA-motorverzekering zal bij schade alle slachtoffers schadeloos stellen. De wet heeft daarnaast duidelijk bepaald dat eveneens de passagier ‘andere dan de bestuurder’ zal zijn verzekerd. De lichamelijke verwondingen die jezelf, als motorbestuurder, oploopt, bijvoorbeeld tijdens een ongeval, zullen dus niet gedekt worden door deze verzekering. Om dit probleem te kunnen ondervangen is het mogelijk om een aanvullende bestuurdersverzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat je eveneens kunt rekenen op een goede dekking door de motorverzekering. Op het ogenblik dat je alleen de schade aan de motor van eventuele slachtoffers wilt laten verzekeren door middel van een motorverzekering, dan heb je aan de BA-motorverzekering echter meer dan voldoende.

Net zoals bij andere verzekeringen dien je er bij een BA-motorverzekering rekening mee te houden dat je met een zekere vrijstelling te maken zult krijgen op momenten dat je schade hebt veroorzaakt. Bij een motorverzekering zul je dan ook steeds weer zelf een bepaald deel van de kosten voor je rekening moeten nemen.

De BA-verzekering is niet enkel voor motors verplicht gesteld, maar eveneens voor alle voertuigen die worden aangedreven door een mechanische kracht. Je hebt een dergelijke verzekering dan ook nodig als je met andere gemotoriseerd voertuigen op de openbare weg wilt gaan rijden, zoals een elektrische rolstoel of -scooter, een segway, een brommer of een golfkarretje. Daarnaast dien je, wanneer je je met een rij- of motorvoertuig met een mechanische aandrijving, op de weg begeeft, een zogenaamde groene kaart te kunnen voorleggen als bijvoorbeeld de politie je daarom vraagt.

Leeftijd en het afsluiten van een motorverzekering

Op het ogenblik dat je een motorverzekering af wilt sluiten dan zul je al snel merken dat je leeftijd een grote rol hierbij zal vervullen. Zeker wanneer je de premie gaat berekenen voor een motorverzekering zal in de regel meteen duidelijk worden dat een jongere bestuurder meer premie moet gaan afdragen, dan een oudere, en dus vaak een meer ervaren, motorrijder.

Voor jonge bestuurders van een motor is het vaak zelfs ronduit moeilijk om een motorverzekering af te sluiten, of deze tegen acceptabele en haalbare voorwaarden in orde te brengen. Dit fenomeen is et wijten aan het feit dat jongeren door de verzekeraars worden beschouwd als een risicogroep en dus niet interessant zijn om mee in zee te gaan. Er zijn zelfs bepaalde verzekeraars die direct al weigeren om een jongere beneden een bepaalde leeftijd te verzekeren, terwijl in andere gevallen extreme, en vaak zelfs onmogelijke, voorwaarden worden gesteld aan deze groep op het moment dat er een verzekering afgesloten gaat worden. 

Jonge motorrijders hebben het zo moeilijk bij het vinden van een motorverzekering als gevolg van de statistieken waar verzekeraars keer op keer op teruggrijpen. In deze statistieken staat namelijk vermeld dat jonge bestuurders tussen 18 en 19 jaar tot wel 3 keer meer dan gemiddeld ongelukken veroorzaken. Jongere bestuurders in de leeftijd van 20 tot 22 jaar hebben, volgens deze statistieken, nog steeds tot 2 keer meer dan gemiddeld de kans op betrokkenheid bij een ongeval.

Als jonge motorrijder zul je dan ook eerst een interessante partij moeten worden voor een verzekeraar. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

 • een tweedehands motor aan te schaffen,
 • een niet te krachtige motor kopen.

Met een dergelijke motor kun je dan eerst wat meer rijervaring opdoen en voorkomen dat eventuele beginnersfoutjes schade zullen veroorzaken aan een jongere, of zelfs een nieuwe, motor.

Een motorverzekering op naam van een ouder

Sommige jonge bestuurders, die zich willen verzekeren voordat ze met hun motor de weg opgaan, maar geen enorme premies af willen dragen, gebruiken een verzekering die op naam staat van een ouder. Dit is echter geen goed idee omdat je ouder dan niet de belangrijkste bestuurder zal zijn van het verzekerde voertuig. De jongere bestuurder zal dan namelijk in de praktijk de hoofdbestuurder zijn, in plaats van bijbestuurder zoals in het verzekeringscontract staat vermeld.

Wanneer je deze weg gaat bewandelen moet je je dan ook bewust zijn van het feit dat je je schuldig maakt aan valsheid in geschrifte omdat je een onheuse verklaring aflegt. Om die reden kun je dan ook gepakt worden voor het plegen van verzekeringsfraude. Indien je in een dergelijk situatie schade veroorzaakt dan zal deze worden verhaald op jou of je ouder. Verder zul je Bonusmalus minder snel dalen als bijbestuurder van een motor. Om die reden is het altijd veel verstandiger om op je eigen naam een motorverzekering af te sluiten omdat je dan eerder van een daling van de bonusmalus kunt profiteren.

Indien je, als jonge motorrijder, echt geen eigen motorverzekering af kunt sluiten, dan zou je je eventueel in kunnen schrijven als bijbestuurder (occasionele bestuurder). Natuurlijk moet je je dan wel aan de daaraan gestelde voorwaarden blijven houden, en dus niet als hoofdbestuurder de motor gaan gebruiken. Na anderhalf jaar kun je vervolgens naar een eigen motorverzekering op zoek gaan, mits je in de tussentijd geen ongeval hebt veroorzaakt. De dagen dat je verzekerd bent als bijbestuurder zullen namelijk meetellen bij de beoordeling van je rijgedrag zodat je, als jonge motorrijder, bij bepaalde verzekeraars toch een eigen verzekering kunt aanvragen.

De verzekeraar van je ouders benaderen

Op het ogenblik dat je als jonge motorrijder veel problemen ondervindt om een motorverzekering op je eigen naam af te kunnen sluiten dan heb je altijd nog de mogelijkheid om contact op te nemen met de verzekeraar waar je ouders hun verzekering(en) hebben lopen. Een heleboel verzekeraars zal immers extra hun best doen om ook jou binnen hun klantenkring te trekken op het moment dat je ouders al klant zijn bij hun bedrijf. Zelfs voor een motorverzekering voor jongeren zal dan extra moeite gedaan kunnen worden en wellicht in je voordeel uitpakken.

Voordat je contact opneemt met de verzekeraar van je ouders is het verstandig om al een aantal offertes in doorgenomen te hebben van andere verzekeraars. Je bent dan immers in staat om de meest voordelige offerte voor een motorverzekering aan deze verzekeraar voor te leggen en op die manier een voordeliger aanbod los te peuteren. Helaas zal niet iedere verzekeraar ook echt een aantrekkelijk aanbod kunnen, of willen, bieden. Toch is een poging wagen nooit verkeerd: zeker als jonge motorrijder is niet geschoten namelijk altijd mis.

Aanvullende motorverzekeringen zijn die echt nodig?

In ons land is het bij wettelijk geregeld dat je als bestuurder van een motor, een motorverzekering afgesloten moet hebben. Door een BA motorverzekering aan te gaan voldoe je eigenlijk al aan deze wettelijke verplichting omdat deze verzekering aan de minimum eisen van de wet zal voldoen. De BA-motorverzekering zal namelijk de materiële schade en verwondingen dekken van eventuele slachtoffers en deze aan hen vergoeden.

Als bestuurder van een motor ben je echter vrij om deze basisverzekering voor je motor verder aan te vullen met extra waarborgen of met een aantal aanvullende verzekeringen. Bij een BA-motorverzekering zijn bijvoorbeeld je eigen lichamelijke- en materiële schades immers niet gedekt. Je dient deze, als je hiervoor niet aanvullend verzekerd bent dan ook uit eigen zak te betalen. Om die reden kan het nuttig zijn om één, of meerdere, aanvullende motorverzekeringen aan te gaan naast de verplichte BA-motorverzekering. Welke aanvullende verzekering je aangaat, hangt af van je persoonlijke wensen en -voorkeuren.

Welke aanvullende motorverzekeringen zijn er?

Zodra je een BA-motorverzekering af hebt gesloten, dan heb je de mogelijkheid om aanvullende waarborgen mee te verzekeren en zo extra dekkingen te krijgen. Daarnaast bestaat er eveneens de mogelijkheid om je extra aanvullend te verzekeren zodat je van een nog grotere bescherming kunt genieten. In de verzekeringswereld zijn de volgende aanvullende verzekeringsmogelijkheden bekend:

 • Verzekering rechtsbijstand: deze aanvulling zal zorgen voor bijstand als je bepaalde juridische stappen dient te ondernemen naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval waar je bij betrokken bent geraakt.
 • Bestuurdersverzekering: met deze aanvulling zullen ook eventuele medische kosten worden gedekt die de bestuurder op heeft gelopen, maar eveneens de materiële schade aan het eigen voertuig worden vergoed door de verzekeraar.
 • Pechbijstandsverzekering: als je onderweg met panne staat, zal deze aanvullende bijstand ervoor zorgen dat je ter plekke wordt bijgestaan door een deskundige op het gebied van pechhulp onderweg.
 • Verzekering met bijkomende waarborgen: dit wordt ook wel een omniumverzekering genoemd en hiermee ben je tegen diverse andere schades verzekerd, zoals brandschade of schade door diefstal van de motor.

Rechtsbijstandverzekering bij je motorverzekering

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering af hebt gesloten bij je motorverzekering dan geeft deze je recht op juridisch advies en bijstand. In alle gevallen zul je dan recht hebben op vrijblijvende informatie over je rechten, zelfs als er nog geen sprake is van een geschil. Naast het verstrekken van advies kan een rechtsbijstandverzekering bij een motorverzekering ook bij gerechtelijke kosten de nodige dekking bieden. Dit kan ondermeer aan de orde zijn als de tegenpartij niet mee wil werken, of ronduit dwars gaat liggen, maar je desondanks gerechtelijke stappen wilt gaan ondernemen.

Normaliter zullen in dit soort situaties de kosten en de erelonen van advocaten, evenals de gerechtskosten, zijn gedekt. Het bedrag dat je hiervoor maximaal vergoed kunt krijgen, staat over het algemeen duidelijk omschreven in de verzekeringsovereenkomst. Een rechtsbijstandverzekering hoeft overigens niet specifiek gekoppeld te worden aan je motorverzekering, maar kan ook verbonden zijn aan andere verzekering die je hebt lopen bij dezelfde verzekeraar.

Bestuurdersverzekering bij je motorverzekering

Op het moment dat je alleen de BA-motorverzekering hebt afgesloten, dan zullen de kosten die je eigen verwonding en die van de schade aan je motor voor je eigen rekening komen. Hier kun je echter verandering in brengen door een aanvullende bestuurdersverzekering erbij af te sluiten. Met deze aanvullende verzekering kun je deze schades namelijk wel verzekeren.

Wanneer je dus een aanvullende bestuurdersverzekering af hebt gesloten, genieten jij en een eventuele passagier van de extra bescherming voor lichamelijke schade. Deze aanvullende bestuurdersverzekering si overigens ook geldig op momenten dat je met de motor van een ander rijdt en schade veroorzaakt. In de verzekeringswereld zijn uiteenlopende formules in gebruik waar je uit kunt kiezen op het moment dat je een aanvullende bestuurderverzekering wilt aangaan. Je kunt dus altijd een bestuurdersverzekering kiezen die het beste bij je persoonlijke situatie past.

Bijstandsverzekering (pechhulp) bij je motorverzekering

Zelfs met de nieuwste, of onlangs nog gecontroleerde, motor, kun je helaas soms met pech onderweg te maken krijgen. Als je niet hulpeloos aan de kant van de weg wilt blijven staan dan doe je er goed aan om een bijstandsverzekering als aanvulling op je BA-motorverzekering te kiezen. Een verzekering pechverlening wil namelijk vaak zeggen dat er een pechverleningsdienst ter plekke zal komen op momenten dat je panne hebt. De medewerker van de pechhulpverleningsdienst zal vervolgens proberen het mankement aan je voertuig te herstellen, maar wanneer dat niet mogelijk is, dan zal het transporteren van je motor bij de dekking zijn inbegrepen.

In een groot aantal gevallen is het bovendien mogelijk om dienstverlening in het buitenland te krijgen bij een dergelijke aanvullende bijstandsverzekering. Het is zelfs vaak mogelijk om een vervangende motor of bepaalde verblijfskosten te claimen bij de verzekeraar wanneer je omwille van een pechgeval, dat niet (direct) hersteld kan worden, je reis niet hebt kunnen voortzetten.

Omniumverzekering

De omniumverzekering wordt ook vaak als een verzekering met bijkomende waarborgen aangeduid en wordt in het bijzonder vaak aangegaan door mensen die een nieuwe motor bezitten en deze goed willen verzekeren. Deze aanvullende verzekering zal namelijk ook eventuele materiële schade aan het nieuwe voertuig dekken. De omniumverzekering zal dan ook altijd een aanvulling zijn op de wettelijk verplichte BA-motorverzekering. De aanvulling van de verzekering bestaat uit een aantal extra waarborgen, zoals onder andere de tussenkomst van de verzekeraar in het geval van:

 • herstel van je motor bij schade als gevolg van een ongeval,
 • herstel van je motor bij schade als gevolg van brand,
 • herstel van je motor bij schade door vandalisme,
 • herstel van je motor bij schade als gevolg van een aanrijding met een dier,
 • herstel van je motor bij (schade als gevolg van) diefstal.

Op het ogenblik dat je een kleine- of een complete omniumverzekering af hebt gesloten, zul eveneens over een BA-motorverzekering beschikken zodat je deze niet meer apart hoeft te aan te gaan. Je zult natuurlijk wel rekening dienen te houden met het feit dat een omniumverzekering een wat hogere premie met zich mee zal brengen dan de BA-motorverzekering. Bovendien zal deze premie, in tegenstelling tot die van een BA-motorverzekering, niet wettelijk verplicht zijn gesteld. Iedere verzekeraar is om die reden dan ook volkomen vrij om de premie van de omniumverzekeringen vast te stellen. De inhoud van de BA-motorverzekering is echter wel bij wet vastgelegd waardoor deze er bij alle verzekeraars nagenoeg hetzelfde zullen zijn. Daarentegen kan een omniumverzekering wel van verzekeraar tot verzekeraar sterk uiteenlopen.

Wat zijn de kosten van een motorverzekering?

De kosten van een BA-motorverzekering zijn, vanwege de wettelijke verplichting om deze aan te gaan indien je een motor wilt gaan rijden, bij vrijwel alle verzekeraars identiek. Op het ogenblik dat je één of meerdere aanvullingen aan deze verzekering toe wilt voegen, zullen daar nog extra kosten voor in rekening worden gebracht. De kosten voor een aanvullende motorverzekering kunnen overigens wel bij elke verzekeraar er totaal anders uitzien.

Zodra je zeker wilt weten of je wel de beste deal af hebt gesloten, als je voor een motorverzekering met één of meerdere aanvullingen hebt gekozen, dan is het van groot belang om van tevoren meerdere verzekeraars en hun producten nauwkeurig met elkaar te vergelijken. Hierbij dien je er goed aan om te letten op de premies die worden gerekend, maar ook op de exacte inhoud van de aanvullende verzekering(en). Deze kunnen immers grote verschillen laten zijn bij verschillende verzekeraars. Om een dergelijke vergelijking te maken, kun je bij meerdere verzekeraars (online) offertes aanvragen die betrekking hebben op je persoonlijke situatie en –voorkeuren. Een goede vergelijking maken, kan je vaak een behoorlijke besparing opleveren op de kostprijs van je motorverzekering.

Berekenen van een motorverzekering met een simulatietool

Indien je meteen een (online) offerte aan wilt vragen bij een verzekeraar, maar wel een beeld wilt krijgen van de premie die je zou moeten gaan betalen voor een bepaalde motorverzekering (en eventuele aanvullende dekkingen), dan kun je steeds vaker gebruikmaken van een speciale simulatietool op de website van een verzekeraar. In dit handige rekenprogrammaatje voer je vrijwel dezelfde gegevens in als wanneer je een online offerte aanvraagt. Het enige verschil is echter dat je al binnen een paar minuten een goed beeld hebt van de premie die je zou moeten gaan betalen als je met deze verzekeraar zaken gaat doen.

In feite hoef je dus zelf helemaal geen berekening meer te maken en zal de simulator al het werk voor je doen. Wanneer je tevreden bent met de uitkomst dan de simulatie, dan bestaat er vaak de mogelijkheid om (door op een speciale knop te klikken) een officiële offerte aan te vragen of zelfs direct de motorverzekering online aan te vragen. Vaak zul je dan alleen nog maar wat aanvulling door hoeven te geven met betrekking tot je persoonlijke situatie.

Simulaties kun je verder ook nog maken op zogenaamde vergelijkingswebsites. Dit zijn websites waarde verschillende producten van meerdere verzekeraars met elkaar worden vergeleken. Nadat je een simulatie hebt uitgevoerd, zul je dan een lijst met resultaten te zien krijgen ( de meest relevante uitkomst zal daarbij vaak bovenaan worden vermeld). Ook nu kun je vaak weer met één druk op een button een officiële offerte aanvragen of een motorverzekering direct afsluiten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20