Moordratio in Amerikaanse steden daalt dankzij voorspellende algoritmes

In New York werden vorig jaar 290 moorden geregistreerd. Los Angeles liet tijdens diezelfde periode 281 feiten optekenen. In beide steden zijn de moordcijfers daarmee tot een historisch laag niveau teruggezakt.

Het fenomeen moet volgens diverse bronnen minstens gedeeltelijk worden toegeschreven aan de introductie van algoritmes bij de stedelijke politiediensten. Die technologie zorgt ervoor dat agenten kunnen worden gestuurd naar locaties waar mogelijk geweld kan worden verwacht. De cijfers gaan anderzijds ook in tegen beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die onafgebroken hamert op een toename van geweld en een alarmerende stijging van het aantal levensdelicten. De terugval van het aantal moorden in de grote Amerikaanse steden is opvallend. In New York werd bijna drie decennia een piek van 2.262 moorden per jaar opgetekend. Ook in Los Angeles werd in die periode een recordaantal van 1.094 levensdelicten geregistreerd. Beide steden hebben echter computersystemen geïntroduceerd waarbij algoritmes worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen en te voorspellen. Op die manier kunnen vooraf agenten naar potentiële probleemsituaties worden gestuurd. Die algoritmes worden volgens James O’Neill, hoofdcommissaris van de New Yorkse politie, gekoppeld met hernieuwde investeringen in community-werking.

Chicago

In Chicago kon eveneens een terugval van geweld worden gemeld. Het voorbije jaar werden in de stad nog 650 moorden gepleegd. Het jaar voordien werden er nog 771 feiten geteld. Toen moest een stijging met 60 procent worden opgetekend, waarmee de stad het toonbeeld van chaotisch wapengeweld was geworden. Dat was voor de Amerikaanse president Donald Trump reden om Chicago te citeren als een symbool van een bredere crisis in orde en wet. Begin vorig jaar begon echter ook Chicago met de introductie van een systeem dat de inzet van voorspellende software combineerde met een uitgebreid camera-netwerk en technologie om wapens te detecteren. “Wanneer op dit ogenblik in Chicago een kogel wordt afgevuurd, kan dankzij het geautomatiseerde systeem Shotspotter de politie binnen dertig seconden worden verwittigd,” stippen waarnemers aan. “Die gegevens worden door de politie en criminologen van de University of Chicago onmiddellijk geanalyseerd. Agenten verschijnen inmiddels op de plaats van de feiten verschillende minuten vooraleer getuigen de hulpdiensten telefonisch op de hoogte hebben kunnen brengen.” Uit voorlopige cijfers kan worden afgeleid dat het voorbije jaar ook op nationaal vlak in de Verenigde Staten het aantal moorden is gedaald. De twee jaar voordien was nog een toename opgetekend. Toch blijven er nog een aantal gebieden waar het geweld verder blijft toenemen. Onder meer in Philadelphia, San Francisco en Columbus moest het voorbije jaar een stijging van het aantal moorden worden gemeld. De Amerikaanse criminoloog David Kennedy benadrukt echter dat het geweld in de zwaarst getroffen steden, zoals Baltimore, grotendeels is geconcentreerd in kleine netwerken van risicopopulaties. Sommigen wijzen daarbij ook op de impact van sociale media. Die platformen zouden immers aan daders de mogelijkheid bieden om de activiteiten van hun toekomstige slachtoffers te volgen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20