Paardenkoetsen New York rijden mogelijk hun laatste ritten

In New York komt er mogelijk een einde aan het tijdperk van de paardenkoetsen. De gemeenteraad van de Amerikaanse metropool bekijkt immers een voorstel om de paardenkoetsen, die al sinds de negentiende eeuw een dagelijks onderdeel van het stadsbeeld vormen, te verbieden.

Voor sommigen vormt een rit met een paardenkoets een attractie die elke bezoeker aan New York moet hebben meegemaakt. Voor hen vormen de paardenkoetsen rond Central Park een even iconische vertegenwoordiger van de stad als de gele taxi’s en de shows of Broadway.

Voor tegenstanders kunnen de paardenkoetsen daarentegen op geen enkele manier nog worden vereenzelvigd worden met de ethos van een leidende progressieve stad in het Amerika van de eenentwintigste eeuw.

Onaanvaardbaar

“Manhattan is waarschijnlijk de slechtste plek in de wereld wereld om een paard te laten werken”, betoogt het gemeenteraadslid Robert Holden, die een wetsvoorstel heeft ingediend om de paarden door elektrische rijtuigen te laten vervangen. Ten laatste over twee jaar zouden volgens het voorstel de paarden uit het verkeer van New York moeten zijn verdwenen.

“De dieren worden in New York geconfronteerd met een grote verkeersdrukte, lawaai, vervuiling en extreme temperaturen”, merkt Holden op. Het gemeenteraadslid geeft daarbij steun aan activisten voor dierenrechten, die al jaren proberen om de paardenkoetsen te laten verbieden.

De tegenstanders kregen recent nog de steun van een incident, waarbij op de drukke Ninth Avenue een paard neerzeeg. Een video toonde hoe de koetsier op een brutale manier het dier probeerde weer te dwingen op te staan.

De beelden gingen viraal op sociale media. Supermodel Bella Hadid drong er bij het stadsbestuur vervolgens op aan om het wetsvoorstel van Holden te steunen. Daarbij maakte Hadid gewag van barbaarse toestanden.

In New York zijn 130 koetsiers actief. Zij doen daarbij beroep op een troep van een tweehonderdtal paarden. Critici voeren aan dat de paarden in onaanvaardbare omstandigheden leven. Er zou daarbij geregeld sprake zijn van ondervoeding en uitdroging. Op weg van hun stallingen naar Central Park zouden de paarden bovendien door het autoverkeer worden opgeschrikt.

Vakbond

De koetsiers benadrukken echter dat de paarden wel degelijk goed worden verzorgd. Daarbij wijzen ze erop dat hun activiteiten door de stad worden gereguleerd, waarbij de paarden en stallen geregeld aan inspecties op het gebied van gezondheid en sanitaire voorzieningen worden onderworpen.

“De dieren zijn gelukkig en gezond”, merkt koetsier Christina Hansen op. “Het is onmogelijk om een dier van 1.500 kilogram iets te laten doen wat het niet wil. De paarden mogen bovendien maximaal negen uur per dag werken. De ritten worden verboden wanneer de temperaturen tot meer dan 32 graden Celsius oplopen of tot lager dan min 7 graden Celsius dalen.

Christina Hansen wijst er tevens op dat de paarden elk jaar minstens vijf weken rust op een boerderij krijgen. Volgens haar zou New York niet meer hetzelfde zijn indien de paardenkoetsen zouden worden verboden. “De koetsen zijn in films en op televisie geweest”, voert ze aan. “Wij zijn voor New York net zo iconisch als de Empire State Building en het Vrijheidsbeeld.”

Hansen wijst er verder nog op dat de industrie vooral aan immigranten tewerkstelling biedt. De koetsiers zouden uit twintig verschillende landen – waaronder Italië, Ierland, Turkije, Brazilië en Mexico – komen en zouden met hun activiteit een jaarinkomen tot ongeveer 100.000 dollar kunnen verdienen. Volgens haar is er niemand die in een elektrische koets wil worden rondgereden.

Activisten hopen dat in oktober over het voorstel van Holden zou kunnen worden gestemd. Een aantal waarnemers zegt echter dat er niet veel kans lijkt dat het verbod zal kunnen worden doorgedrukt. “De koetsiers genieten immers de steun van de machtige vakbond van de transportarbeiders”, luidt het.

Holden blijft echter benadrukken dat de afschaffing van de paardenkoetsen alle partijen een voordeel zal aanbieden. “De koetsiers zullen immers een groter inkomen kunnen genereren”, merkt hij op. “Met een elektrische koets wordt het immers mogelijk om in alle weersomstandigheden te werken. Bovendien is elektriciteit een duurzame energiebron.”