Millennials sparen, maar investeren niet

Welvarende millennials tonen zich bijzonder spaarbelust. Tegenover investeringen stellen ze zich daarentegen heel wat terughoudender op. Dat blijkt uit onderzoek van Merrill Edge, een divisie van Bank of America, bij meer dan duizend welvarende consumenten in de Verenigde Staten.

Vastgesteld werd dat 38 procent van de respondenten tussen achttien en vierendertig jaar tot de helft van hun salarissen sparen. Bovendien erkende 54 procent zijn uitgaansleven te beperken om meer te kunnen sparen. Ook gaf 42 procent toe vakanties uit te stellen om grotere financiële reserves te kunnen uitbouwen. “Dit spaargedrag wordt door de millennial bestempeld als een hoeksteen voor zijn financiële toekomst,” zeggen de onderzoekers.

Bewuste keuzes

Vastgesteld werd dat 66 procent van de millennials verwacht over twintig jaar vooral op zijn opgebouwde reserves te zullen moeten rekenen. Bij Generation X verwijst daarentegen 71 procent in eerste instantie naar zijn pensioenplan. Bij de babyboomers maakt 54 procent gewag van pensioenen, maar ook denkt 50 procent aan de sociale zekerheid. “Dat investeren voor millennials geen prioriteit is, heeft niets te maken met een gebrek aan financiële middelen,” benadrukt Preeti Varathan, redacteur economie bij het magazine Quartz. “Er is daarentegen sprake van een bewuste keuze. Millennials die toch investeren, kiezen in de eerste plaats voor aandelen van de grote technologiebedrijven. Daarbij kan volgens waarnemers vooral een interesse worden opgemerkt voor grote concerns zoals Apple, Facebook, Amazon, Tesla en Netflix. Ook kan sterke belangstelling worden opgetekend voor bedrijven die bij de millennials een grotere bekendheid – zoals Snapchat of Twitter – genieten.

Conservatieve generatie

“Een aantal van die bedrijven blijken spijtig genoeg volatiele investeringen,” zegt Preeti Varathan. “Niet al deze ondernemingen kunnen een continue stroom dividenden aanbieden.” Er wordt wel opgemerkt dat het opmerkelijke spaargedrag voor de millennial ook een financiële kost dreigt te hebben. “Spaarrekeningen bieden sinds de wereldwijde financiële crisis op het einde van het voorbije decennium immers nagenoeg geen intresten meer op,” zegt Quartz. “Over diezelfde periode heeft een portefeuille op de Amerikaanse beurs daarentegen een gemiddelde winst van 188 procent opgeleverd.” De ironie is volgens het magazine dat de oudere leeftijdsgroepen de millennials vaak als een onverantwoordelijke generatie bestempelen. Wanneer naar het spaargedrag wordt gekeken, blijkt echter dat de millennial financieel mogelijk de meest conservatieve consument is. (mah)