Miljonairs zijn… gierig en nog 3 gemeenschappelijke kenmerken van de rijken op deze wereld

In onze stoutste dromen hebben we ons allemaal al wel eens voorgesteld wat we zouden doen als we onmetelijk rijk zouden zijn. Wanneer we nooit geen geldzorgen meer zouden hebben. Maar wat doen miljonairs eigenlijk? Prof. Thomas J. Stanley schreef er twee boeken over: ‘The Millionaire Mind’ en ‘The Millionaire Next Door’.

Deze vier zaken kunnen we alvast van miljonairs leren:

1. Ze zijn alle een eigen zaak gestart

Heb je een geweldig zakelijk idee? Zorg dan dat je zelf de inkomsten ervan krijgt en niet je baas: durf je eigen zaak te starten. In ‘The Millionaire Next Door’ lezen we dat de overgrote meerderheid van de miljonairs eigenaar zijn van tenminste één bedrijf. Als je een eigen bedrijf leidt heb je viermaal meer kans miljonair te zijn dan wanneer je voor iemand anders werkt.

De grootste angst die mensen hebben in verband met het starten van een eigen bedrijf is het risico failliet te gaan. En het is waar dat slechts één op de drie bedrijven het langer dan 10 jaar volhoudt. Maar voor een baas werken geeft je toch ook niet de zekerheid dat je je job nooit zal verliezen. Miljonairs houden ook liever zelf de touwtjes in handen dan het risico te lopen door foute beslissingen van hun werkgever in de problemen te komen.

2. Miljonairs maken strategische keuzes in hun carrière

Miljonairs richten geen bedrijven op omdat ze ergens een bepaalde passie voor hebben. Hun enige reden om ergens hun tijd en geld in te investeren is dat ze geloven dat er geld mee te verdienen valt. En dat doen (te) weinig ondernemers. Uit een enquête onder Amerikaanse ondernemers bleek dat slechts één op drie eerst nadacht over wat een goed zakelijk idee zou zijn alvorens hun zaak op te starten. En twee op drie ondernemers moesten toegeven dat hun bedrijf eigenlijk geen competitief voordeel had op de concurrentie.

In ‘The Millionaire Next Door’ staat te lezen dat miljonairs vaak in ‘saaie’ sectoren investeren. Maar ze kiezen dan wel voor sectoren die een bloeiende economische toekomst voor zich hebben.

3. Miljonairs zijn geen genieën, het zijn wel harde werkers

Uitzonderlijk intelligente mensen zijn niet altijd de beste ondernemers, integendeel. Uit verschillende onderzoeken die worden besproken in ‘The Millionaire Mind’ valt te leren dat mensen met een heel hoog IQ vaak mensen zijn die weinig risico’s durven nemen. Die eigenschap maakt ze ongeschikt voor de zakenwereld.

Niet dat miljonairs dom zijn natuurlijk, anders zouden hun zakelijke beslissingen niet zo goed uitpakken. Maar er is iets anders dat miljonairs gemeen hebben. Als hen door prof. Stanley gevraagd werd wat het belangrijkste was wat ze op school geleerd hadden antwoordde 94% ‘Een strenge werkethiek’. Conclusie? Wie wil slagen moet hard werken, hoe intelligent hij of zij ook is.

4. Miljonairs zijn gierig

De auteurs van ‘The Millionaire Mind’ wilden de miljonairs die ze interviewden graag op hun gemak stellen. Dus huurden ze een dure hotelsuite om de interviews in af te nemen en voorzagen ze een verrukkelijk buffet van dure hapjes en exclusieve wijnen. Groot was dan ook hun verbazing toen de meeste miljonairs dit afsloegen en verklaarden zelf nooit veel geld uit te geven aan eten, drank en kleding.

Het beeld dat de media ons tekenen van geldverspillende miljonairs klopt dus niet. De meeste miljonairs gaan erg zuinig met hun geld om en ze denken goed na over hun financiële planning en budget. En dat is volgens experts ook de beste manier om rijkdom op te bouwen en te bewaren.

Meer