Bestaat zoiets als een ‘midlife crisis’?

Er bestaat wel degelijk een midlife crisis, waarbij dertigers een significante daling van het geluksniveau laten optekenen en pas als vijftigers opnieuw een mentale heropleving laten blijken.

Dat is de boodschap van een onderzoek van economen aan de University of Warwick in Groot-Brittannië en het Dartmouth College in de Verenigde Staten op basis van een enquête bij 1,3 miljoen personen in meer dan vijftig verschillende landen.

Niet iedereen is het echter eens met de conclusies van de studie. Onder meer Susan Krauss Whitborne, professor psychologie aan de University of Massachusetts, betoogt dat de veronderstelde midlife crisis in werkelijkheid een neveneffect is van de hedendaagse volwassenheid.

Volgens de economen Andrew Oswald en David Blanchflower kan er wel degelijk van een midlife crisis worden gesproken. “Twintigers staan bijzonder positief tegenover het leven, maar dertigers en veertigers maken gewag van beduidend minder rooskleurige gevoelens”, betogen de onderzoekers.

“Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met tewerkstelling, huwelijk en kinderen, rijkdom en opleiding blijken dertigers een opmerkelijke achteruitgang van het mentale welzijn te ervaren. Ook kon het fenomeen zowel bij mannen als vrouwen worden vastgesteld.”

Waaraan het probleem moet worden toegeschreven, kunnen de onderzoekers echter niet met zekerheid aangeven.

Prioriteiten

Volgens Susan Krauss Whitborne is het fenomeen van de midlife crisis echter een mythe, waarvan de verschijnselen in realiteit aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven.

“Op een bepaald ogenblik, zoals bij overlijdens van familieleden of vrienden, gaan vele mensen hun leven evalueren”, verduidelijkt de psychologe. “Die introspectie leidt vaak tot een herschikking van de persoonlijke prioriteiten. Bovendien wordt de levensperiode die door de zogenaamd midlife crisis wordt geraakt, vaak gekenmerkt door belangrijke gebeurtenissen en verschuivingen, zoals het huwelijk en het ouderschap, maar ook hypotheken en onverwachte schokken zoals een scheiding of werkloosheid.”

Al die gebeurtenissen kunnen volgens Whitborne een belangrijke impact hebben op de mentale gezondheid van de mens. “Maar deze fenomenen vertonen geen rechtstreeks verband met de leeftijd en kunnen dus onmogelijk als een midlife crisis worden omschreven”, laat de Amerikaanse psychologe verstaan.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20