Mentale gezondheid wordt gestimuleerd door groene stadsruimtes

Een grotere aanwezigheid van groene ruimtes in een stedelijke omgeving kan duurzame voordelen opleveren voor de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan duizend Britten die van woonplaats veranderden.

De onderzoekers stelden vast dat een verhuis naar een groenere omgeving in de stad een onmiddellijke positieve impact heeft op de mentale gezondheid die minstens gedurende een periode van drie jaar kan worden geregistreerd. Een verhuis naar een minder groene stadsomgeving blijkt daarentegen een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid.

“Het onderzoek toont aan dat groene ruimtes een belangrijke impact hebben op het welzijn van de bevolking,” voert onderzoeksleider Ian Alcock, docent volksgezondheid aan de University of Exeter. “De resultaten van de studie zouden dan ook voor het beleid een leidraad moeten zijn bij de stadsplanning, waarbij garanties zou dienen geboden te worden voor het inplanten van voldoende groene ruimtes en parken.”

“Die beslissingen kunnen immers een langdurige positieve impact hebben op de lokale gemeenschappen.” De onderzoekers merken op dat een verhuis naar een groene omgeving bij de respondenten mentaal onmiddellijk een positief resultaat opleverde. Bovendien blijkt dat effect zich ook op langere termijn uit te strekken.

Anderzijds blijkt een verhuis naar een minder groene omgeving al een negatieve impact te hebben vooraleer de bewoner zich in zijn nieuwe omgeving heeft gevestigd. Nadat de verhuis helemaal is afgerond, zou de tevredenheid zich wel opnieuw op het oude niveau herstellen. Een achterliggende reden voor de relatie tussen groene ruimte en tevredenheid kon nog niet worden gegeven.

Volgens waarnemers kan niet worden uitgesloten dat beide fenomenen onafhankelijk naar een gezamenlijke basis wijzen. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat groene stadswijken meestal ook ruimere en comfortabele woningen tellen, wat een basis voor een grotere tevredenheid zou kunnen vormen. (mah)

Meer