Meerderheid Wikipedia-artikelen over bedrijven bevat fouten

Zes op tien artikels die in de online encyclopedie Wikipedia over bedrijven verschijnen, bevatten feitelijke onjuistheden. In een aantal gevallen kan er zelfs over regelrechte sabotage worden gesproken. Dat is de conclusie van een enquête van de Public Relations Society of America (PRSA) bij verantwoordelijken voor communicatie en public relations. De onderzoekers wijzen erop dat de manipulatie van content een zwaar probleem vormt dat moet aangepakt worden, aangezien het publiek vaak van Wikipedia beroep doet om een accurate en evenwichtige informatie te bekomen.

De onderzoekers merken op dat historische gegevens over de bedrijven het vaakst fouten blijken te bevatten (68,5 procent), gevolgd door datums (37,7 procent) en informatie over leiderschap en bestuur (37,4 procent). Maar er wordt opgemerkt dat 28,8 procent ook in de financiële informatie fouten blijkt te vermelden, terwijl 27,1 procent kritiek op een verkeerde manier naar voor brengt. Tenslotte werden ook in 21,2 procent fouten tegen de spelling opgemerkt.

“Professionelen uit public relations en communicatie mogen van Wikipedia niet in artikels in de online encyclopedie ingrijpen,” merkt onderzoeksleider Marcia DiStaso, professor public relations aan de Pennsylvania State University, op. “Op die manier wil Wikipedia vermijden dat de encyclopedie een platform van reclame en zelfverheerlijking zou worden. Concurrenten en activisten krijgen echter wel de kans om ongestoord informatie over de onderneming te plaatsen. Dat is vragen om misinformatie.”

Professor DiStaso voert aan dat het in praktijk ook niet eenvoudig lijkt te zijn om correcties te laten doorvoeren. “Dat blijkt echter vooral te wijten te zijn aan misverstanden tussen public relations en de redacteuren van Wikipedia over de procedures die moeten gevolgd worden bij het indienen van correcties,” merkt de onderzoekster op. DiStaso noemt het echter ook opvallend dat 25 procent van de ondervraagden niet op de hoogte blijkt te zijn van de artikelen die in de encyclopedie werden gepubliceerd. (MH)