McKinsey: “Overheden moeten komende 13 jaar massaal tussenkomen op arbeidsmarkt. Om te vermijden dat samenleving uit elkaar valt”

Samenlevingen dreigen door de disruptie van de arbeidsmarkt volledig uit elkaar vallen. Daarom zullen overheden de volgende 13 jaar massaal moeten tussenkomen. Dat staat te lezen in een nieuwe studie van het McKinsey Global Institute.

Zo’n 800 miljoen mensen – een op elke drie werknemers in de VS en Duitsland inbegrepen – kunnen tegen 2030 hun job verliezen, staat er te lezen. Geschat wordt dat 30% van alle vandaag gepresteerde uren tegen datzelfde jaar geautomatiseerd zal worden.

14% van de jobs die we vandaag doen zal niet meer bestaan

Het zal jaren duren vooraleer de meeste economieën er in zullen slagen de verloren jobs te vervangen. Waarom? 14% van de jobs (375 miljoen mensen) zal gewoon niet meer bestaan of nog amper menselijke tussenkomst zal vereisen. Vooral China zal door deze trend worden getroffen met 100 miljoen mensen die ander werk zullen moeten vinden.

Werklozen zullen daarbij veel hulp nodig hebben en ook de lonen zullen enkel blijven dalen. Die lonen blijven onvoldoende om de standaard van de middenklasse  te behouden. Ook dat is een probleem, want een gezonde middenklasse blijft de ruggengraat van economische groei en sociale stabiliteit. Ook hier wordt opnieuw melding gemaakt van termen als ‘basisinkomen‘ en ‘financiële hulpprogramma’s’.

Volgens Michael Chui, de auteur van de studie, staat de wereld voor een uitdaging die de omvang van het Marshall Plan overtreft. Dat plan trad drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in werking. Het was gericht op de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa.

[media-credit name=”© Baidu” align=”aligncenter” width=”951″]Baidu self-driving cars[/media-credit]

Mensen van middelbare leeftijd totaal nieuwe vaardigheden aanleren

Chui vergelijkt de overgangsfase met de switch van een landbouwgerichte samenleving naar een industriële- en diensteneconomie vanaf het begin van de 20ste eeuw. Met die vergelijking dat het niet om jonge boeren gaat die het platteland verlaten om in de stad gaan werken. Het gaa om mensen van middelbare leeftijd die totaal nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Volgens de consultant zijn er weinig precedenten van samenlevingen die succesvol zijn geweest in het massaal trainen van dertigers, veertigers en vijftigers om totaal nieuwe beroepen aan te leren.

Indien we de transitie naar een geautomatiseerde maatschappij een succes willen maken zal dat grotendeels afhangen van de keuzes die we maken. Volgens Chui moet meer werk worden gemaakt van werken in infrastructuur en moeten de werknemers daar fatsoenlijke lonen krijgen.

Het rapport concludeert door te stellen dat het zinloos is om de introductie van robots en artificiële intelligentie te vertragen. Dit zou enkel de bijdrage afremmen die deze technologieën leveren aan de dynamiek en de economische groei.

Meer