Markt voor schaduwbankieren bedraagt nu 45.000 miljard euro

Schaduwbankieren vertegenwoordigde twee jaar geleden wereldwijd een vermogen van meer dan 45 biljoen dollar. Dat betekende een stijging met bijna 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Stability Board (FSB), een internationale groep van beleidsmakers en regulatoren die over het wereldwijde financiële systeem moeten waken.

Er wordt wel opgemerkt dat een gedeelte van de groei kan worden verklaard door de impact van gegevens uit China en Luxemburg, die voor de eerste keer in de geschiedenis konden worden meegerekend. Die opname is belangrijk, want net deze twee landen herbergen een aantal belangrijke investeringsfondsen.

Financiële crisis

Het schaduwbankieren heeft betrekking op de uitvoering van financiële transacties die niet door een formele bancaire regelgeving worden gecontroleerd en beschermd. “Het schaduwbankieren vertegenwoordigde twee jaar geleden ongeveer 13 procent van de totale wereldwijde financiële activa,” aldus het rapport van de Financial Stability Board.

“In China was er sprake van 7 biljoen dollar. Daarmee had het land een aandeel van 15,5 procent in het wereldwijde schaduwbankieren. Voor Luxemburg gelden respectievelijke cijfers van 3,2 biljoen dollar en 7,2 procent.” Er wordt wel opgemerkt dat China sindsdien diverse maatregelen heeft genomen om de impact van het schaduwbankieren te beperken.

Het schaduwbankieren werd als één van de oorzaken van de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium bestempeld. De Financial Stability Board kondigde vorige zomer echter aan erin geslaagd te zijn de meest toxische activiteiten van de sector onder controle te hebben gekregen.

Bredere definitie

De Verenigde Staten vertegenwoordigden volgens het rapport twee jaar geleden 31 procent van het totale schaduwbankieren in de wereld. Met een aandeel van 15,5 procent eiste China de tweede plaats voor zich op. Daarna volgden de Kaaiman Eilanden met 10 procent en Japan met 6 procent.

Waarnemers wijzen er wel op dat er verschillende definities over schaduwbankieren kunnen worden gehanteerd. Wanneer de meest brede omschrijving wordt toegepast, zou de sector aan de omvang komen van 160 biljoen dollar. De wereldwijde reguliere financiële sector heeft een waarde van 340 biljoen dollar.

Het rapport heeft betrekking op 29 landen die samen 80 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product omvatten.

Mark Carney, gouverneur van de Bank of England en voorzitter van de Financial Stability Board, wijst op de toenemende financiële activiteiten die buiten de strikte banksector kunnen worden opgemerkt. Dat verantwoordt volgens hem ook het bestaan en de werking van de organisatie.

Meer