Uranium Energy Corp

In een wereld waar energie een belangrijke plaats inneemt, is het Canadese ‘Uranium Energy’ in de spotlight gekomen. De relatief jonge onderneming is actief in de ontginning en verwerking van grondstoffen, meer bepaald: uranium. Het doel van de firma is om op lange termijn te kapitaliseren op een stijging in de vraag naar de stof, voor gebruik in nucleaire energie.

Hoewel het bedrijf al twee verwerkingsinstallaties met aanzienlijke capaciteit heeft gebouwd, is de eigenlijke productie van uranium op vandaag nog zeer kleinschalig. De ontginningssites van Uranium Energy zitten namelijk voor het overgrote deel in de exploratiefase, met een grootschalige exploitatie als uiteindelijk doel. Eén van de weinige plaatsen waar al gedolven en verwerkt wordt, is Texas (VS). De andere potentiële projectgronden liggen is de Amerikaanse staten Wyoming, Arizona, New-Mexico en Colorado. Ook in Canada vind je locaties terug. Sommige van de locaties kwamen in het bezit door overnames van andere spelers in de sector, zoals bijvoorbeeld de recente aankoop van ‘Uranium One America’.

Naast traditionele ontginning, werkt de firma ook met ‘In Situ Recovery’ of ‘ISR’. Daarbij haalt men uranium uit de grond doormiddel van boorgaten, meer info is hier te vinden. Eens de grondstof uit de bodem is gehaald, komen verdere verwerkingsstappen aan bod. Het uiteindelijke product krijgt de naam ‘yellowcake uranium’ door de gele poedervorm. Dat is het product dat Uranium Energy wil verkopen aan haar klanten. Hoewel yellowcake al enkele chemische bewerkingen heeft doorlopen, is het nog lang niet de vorm van uranium die een kerncentrale gebruikt. Daarvoor zijn nog heel wat processen nodig.

De onderneming plant een grootschalige ontginning, maar heeft ook een voorraad uranium opgebouwd door aankopen bij andere bedrijven. Op die manier wil Uranium Energy anticiperen op een stijging in de grondstofprijs en aan toekomstige vraag voldoen, zo zegt het zelf.

Kijk je naar de structuur van de firma, dan zie je ook een participatie in een ander uraniumbedrijf: ‘Uranium Royalty’. Dat bedrijf is ook opgericht door de stichter van Uranium Energy: ‘Amir Adnani’. Uranium Energy bezit zo’n 18% van Uranium Royalty, dat zich toespitst op inkomsten uit uraniummijnen via concessies, aankoopovereenkomsten, opties en directe investeringen in andere uraniumproducenten.

De samenvatting van de activiteiten is dus als volgt: er is de eigen productie, de aankoop van een strategische voorraad yellowcake uranium en ook de participatie in zusterbedrijf Uranium Royalty.

Een kleine voetnoot is dat het bedrijf ook de mogelijkheid evalueert voor de productie van titaniumdioxide in Zuid-Amerika, maar dat project zit nog in de onderzoeksfase.

Verdienmodellen

  • Ontginnen en verwerken van ‘yellowcake’ uranium
  • Participatie in het bedrijf  ‘Uranium Royalty’
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20