TotalEnergies

TotalEnergies is een van de belangrijkste spelers in de energiesector wereldwijd. Recent veranderde de naam van het Franse bedrijf ‘Total’ naar ‘TotalEnergies’, als manier om aan te geven dat er verandering op til is. Het doel van TotalEnergies is om mee te gaan in de transitie naar hernieuwbare energie op lange termijn. Al sinds 1924 is het bedrijf actief in het ontginnen en produceren van fossiele brandstoffen, maar ook nieuwere vormen van energie behoren vandaag tot het aanbod.

Een groot deel van de geconsumeerde energie is nog steeds opgewekt door fossiele brandstoffen. TotalEnergies ontgint en raffineert olie en verkoopt vervolgens alle producten die ontstaan tijdens het proces. Zo is er bitumen, polymeren (plastics), speciale chemicaliën en brandstoffen die je kan tanken aan de stations van TotalEnergies. Ook de productie van biobrandstoffen en (natuurlijke) gassen neemt een belangrijke plaats in de activiteiten van de energiegigant.

Het houdt niet op bij brandstoffen: ook hernieuwbare energie behoort tot het aanbod van TotalEnergies. Het bedrijf wekt zelf energie op via windmolens , zonnepanelen en Hydro centrales om te verkopen aan haar klanten, maar verkoopt ook zelf zonnepanelen. Met een globaal wagenpark dat steeds meer elektrisch rijdt, antwoordt de firma op de vraag naar oplaadpunten met ‘laadstations’ aan de weg en je kan ook door het bedrijf een laadsysteem laten installeren bij je thuis.

Als veelzijdige business, heeft TotalEnergies ook nog enkele andere, complementaire activiteiten zoals carwashes, isolatie van woningen (via partners), verkoop van pellets, handel op de wereldwijde grondstoffenmarkt, enzovoort. Al deze activiteiten maken dat TotalEnergies een totaalpakket kan aanbieden op het vlak van energie.

Verdienmodellen

  • Ontginnen en raffinage van ruwe olie
  • Ontginnen en verkopen van (natuurlijke) gassen
  • Productie en verkoop biobrandstoffen
  • Installatie zonnepanelen en laadpalen
  • Productie en verkoop van elektriciteit
  • Andere (carwash, pellets, handel grondstoffen,…)
Meer