Marathon Digital Holdings

Marathon Digital Holdings is een Amerikaanse onderneming in de wereld van blockchain en cryptocurrencies, meer bepaald: Bitcoin.

Het bedrijf heeft al een hele rit achter de rug qua activiteiten. In 2010 ontstond de firma onder de naam ‘Verve Ventures’, om in 2011 al de naam te wijzigen in ‘American Strategic Minerals’. U leest het goed: de onderneming had een tijdje als doel om de markt van uranium- en vanadiumexploratie te betreden. Dat was echter van korte duur want in 2012 kwam de focus te liggen op vastgoedinvesteringen in Zuid-Californië. Pas in 2017 begin je de huidige bezigheid van het bedrijf te herkennen: het toenmalige ‘Marathon Patent Group’ fuseerde met ‘Global Bit Ventures’, een Bitcoindelver. Een hele historie dus vooraleer het bedrijf is beland in haar huidige activiteit.

De hoofdactiviteit van Marathon Digital Holdings is het delven of ‘minen’ van Bitcoins. Voor het verwerken van de betalingen met de cryptomunt is er namelijk een verificatiesysteem. De data van transacties met de munt komen in een ‘blok’. Voor de verificatie van een blok is er computerrekenkracht nodig om een soort ‘puzzel’ op te lossen. Eens dat gelukt is, is de blok afgewerkt en gemakkelijk verifieerbaar. De blok komt dan in een serie van alle vorige, afgewerkte blokken terecht, wat de ‘blockchain’ wordt genoemd. Alle transacties in Bitcoin kunnen dus geraadpleegd worden in die blockchain, aangezien alle transactiedata in de blokken verwerkt zit. Voor het ‘minen’ van blokken krijgen ‘miners’ een vergoeding. Je stelt immers je computer ter beschikking voor de verificatie van transacties en je verbruikt daarvoor ook elektriciteit.

Het verdienmodel van Marathon is eigenlijk het grootschalig minen van Bitcoin met duizenden gespecialiseerde computers, in de hoop dat winstgevend te kunnen doen. Daarbij spelen enkele factoren een rol. Eén van de belangrijkste factoren is de koers van de Bitcoin tegenover andere fiatmunten zoals de euro en dollar. Kan je bijvoorbeeld elke dag één Bitcoin verdienen door te minen, maar de Bitcoin is slechts enkele eurocenten waard, dan zal het niet rendabel zijn om te minen op korte termijn. Ook de kost van elektriciteit bepaalt de winstgevendheid: delf je dagelijks 1.000 dollar aan Bitcoins, maar de stroom voor de computers kost meer, dan zal het ook niet meteen de moeite zijn.

De installaties van Marathon zijn te vinden in de VS, namelijk in Noord-Dakota en Montana. Het bedrijf laat de installaties beheren door een externe partij. In Noord-Dakota is dat de onderneming ‘Compute North’ en in Montana is de beheerder het energiebedrijf ‘Beowulf Energy’. De bedrijven bieden een vaste energieprijs aan en houden de installatie lopende. In de toekomst zullen de operaties verhuizen naar Texas, opnieuw met de partner Compute North. De faciliteit in Texas zou CO2-neutraal worden en voornamelijk hernieuwbare energie gebruiken. Door een grote bestelling van apparatuur zou er tegen 2023 een capaciteit van 58 ‘geminede’ Bitcoins per dag zijn uit de installatie.

Naast het minen van Bitcoins, heeft het bedrijf ook een aankoop van Bitcoins verricht in 2021: 4.812,66 Bitcoins aan een totale aankoopprijs van 150 miljoen Amerikaanse dollars. Het bedrijf houdt zich ook in mindere mate bezig met onderzoek en ontwikkeling. Onderzoek gebeurt naar het minen; om het nog efficiënter te maken. Er is ook een ‘incubator’ die investeert in crypto-gerelateerde bedrijven en hen adviseert, om het digitale ecosysteem te verrijken.

Verdienmodellen

  • Minen van Bitcoins
  • Investeringen in crypto gerelateerde bedrijven via een ‘incubator’
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20