Lightwave Logic

Lightwave Logic is een technologiebedrijf, gevestigd in de Verenigde Staten. De onderneming heeft op vandaag nog geen commercieel product, maar verricht wel onderzoek naar apparatuur voor optische netwerken, voornamelijk het internet. Optische netwerken worden gebruikt door telecombedrijven voor het versturen van data wereldwijd. Via kabels met optische materialen kunnen lichtsignalen aan enorme snelheden doorgegeven worden van de ene locatie naar de andere. De lichtsignalen vormen data zoals: een e-mail, spraakbestand of een video. Denk aan het doorgeven van een morse-signaal via een zaklamp, maar dan aan immense snelheden, op hele lange afstand.

Het onderzoek van Lightwave Logic is gefocust op ‘Elektro-Optische Polymeren’ voor het maken van ‘Data Modulatoren’. Om het iets eenvoudiger te maken: het bedrijf onderzoekt chemische materialen die toestaan om signalen sneller om te vormen naar een nieuw signaal. Die omvorming is nodig naar een versie van het signaal dat via de optische kabels kan verstuurd worden, zonder storing. Elektrische signalen en lichtsignalen hebben namelijk niet altijd meteen de juiste vorm voor het kabelnetwerk, daarom moeten ze eerst door een modulator. Zo’n modulator is een soort microchip. Lightwave onderzoekt materialen die een modulator sneller en energiezuiniger maken. Op die manier kunnen meer signalen verstuurd worden aan een lagere kostprijs. In een wereld met enorm veel data (signalen) zoals video’s met hoge beeldkwaliteit, kunnen efficiëntere modulatoren zeker nuttig zijn.

De firma is in bezit van patenten op haar technologieën en heeft enkele prototypes van haar modulatorchips. Er is momenteel ook contact met verschillende partijen die de technologieën evalueren voor eigen gebruik. Al blijft het afwachten of er effectief een partnerschap zal komen. Tot dat moment heeft het bedrijf nog geen omzet.

Meer