Bionano Genomics

In de Amerikaanse staat Californië vind je de hoofdzetel van het biotechbedrijf ‘Bionano Genomics’, een spin-off van de universiteit van Princeton. De naam van de firma geeft al een duidelijke hint over de bedrijfsactiviteiten. ‘Genomics’ is namelijk de wetenschap die het ‘genoom’ bestudeert; de verzameling van al het genetisch materiaal van een organisme.

Met het eigen systeem ‘Saphyr’ kan genetisch materiaal zeer efficiënt geanalyseerd worden, zeker wanneer je de methode vergelijkt met andere manieren van werken. Die analyses staan toe om genetische aandoeningen op te sporen, zoals bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen. Ook voor kankeronderzoek is het systeem bruikbaar.

De werking van het product van Bionano Genomics verschilt met andere methoden. Het bedrijf kan namelijk hele lange stukken DNA analyseren, terwijl bij meeste andere werkwijzen het DNA in kleinere stukken wordt ‘geknipt’. Door de grotere lengte van de DNA-moleculen, kunnen structurele afwijkingen binnen het genetisch materiaal effectiever gevonden worden. Bionano haalt met een ‘preparatiekit’ het genetisch materiaal uit cellen en via een chemische reactie worden stukken van een lange DNA-streng gemarkeerd, zodat ze fluoresceren.

Eens dat is gelukt, komt het DNA-materiaal op een microchip, denk aan microchips van een computer. Op die microchips zijn immens fijne ‘kanaaltjes’ gemaakt en het genetische materiaal wordt dan gedwongen zich te verplaatsen via de kanaaltjes. In normale toestand is DNA opgekruld, maar voor de verplaatsing op de chip moet de streng in een rechte lijn door het kanaal. Zo kunnen foto’s gemaakt worden van de rechte DNA-strengen om de fluorescente patronen te analyseren.

Een softwareprogramma legt alle foto’s naast elkaar om zo een duidelijk beeld te vormen van de patronen. Het doel is om de patronen te vergelijken met ander genetisch materiaal uit databanken. Zo kan het abnormaliteiten automatisch detecteren.

Het hele proces is veel sneller, accurater en gemakkelijker dan vorige methoden, wat volgens het bedrijf een voordelige positie in de markt oplevert.

Het verdienmodel van de onderneming is tweeledig. Enerzijds verkoopt het bedrijf haar ‘Saphyr’ systeem, met bijhorende software. Anderzijds analyseert het ook zelf materialen, in opdracht van klanten die zelf geen systeem hebben. Zowel voor wetenschappelijk onderzoek als medische toepassingen is het apparaat in gebruik.

Verdienmodellen

  • Verkoop van medische apparatuur
  • Labowerk in opdracht van klanten.
Meer