ArcelorMittal

ArcelorMittal is de grootste en meest bekende staalproducent van de wereld. Het bedrijf heeft een geschiedenis die teruggaat tot het interbellum. In 1928 werd het bedrijf namelijk opgericht dat aan de oorsprong ligt van de hedendaagse firma: het Zuid-Afrikaanse ‘Iscor’. Na die oprichting kwam een hele serie van fusies, die leidt tot de huidige vorm van ArcelorMittal. De meest noemenswaardige fusie is die in 2006 van ‘Arcelor’ en ‘Mittal Steel’. Arcelor was al het resultaat van fusies tussen Europese bedrijven. Mittal Steel is een conglomeraat van bedrijven van de Mittal-familie uit India, waar ook het originele Iscor in verweven zit.

Het bedrijfsmodel van ArcelorMittal is snel en eenvoudig toe te lichten: het produceert en verkoopt staal in verschillende specificaties. Daarboven maakt de firma ook cokes, een soort bewerkte en zuiverdere vorm van steenkool. Hoewel het bedrijfsmodel simpel klinkt, zijn er enorme installaties nodig om de grondstoffen te ontginnen en verwerken tot eindproducten. ArcelorMittal houdt zich dan ook bezig met dat proces van A tot Z.

Het staal dat ArcelorMittal produceert, wordt geleverd in de vorm van staalrollen en ‘slabs’ (balkvormige staalblokken) aan klanten wereldwijd. Die klanten zijn logischerwijs andere, staalverwerkende bedrijven.

Meer